08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Atenție agenților economici!

//
Comentariu0

Primăria mun.Bălți inițiază, publică și desfășoară procedurile de achiziție publică prin intermediul SIA RSAP (MTender).
Pentru a participa la licitațiile organizate de Primăria mun.Bălți, este necesară înregistrarea operatorului economic pe una din platformele MTender.

Platforma electronica de achiziții este o platformă comercială electronică de achiziții publice, acreditată pentru conectarea cu MTender și oferă servicii de licitație electronică digitală atât clienților din sectorul public, cât și cumpărătorilor din sectorul privat. Fiecare platformă de achiziții MTender oferă un serviciu de asistență (Help Desk) pentru autorități contractante și operatori economici înregistrați pe această platformă pentru a accesa serviciile electronice ale MTender.

În prezent, la MTender sunt conectate următoarele platforme:

  1. yptender.md
  2. e-licitație.md
  3. achiziții.md
Last updated: noiembrie 9, 2018 at 18:53 pm

Lasă un Răspuns