08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Asociația pentru Protecția Vieții Private din Republica Moldova informează următoarele.

//
Comentariu0

Asociația pentru Protecția Vieții Private din Republica Moldova(www.privacy.md) impreună cu Asociația Specialiştilor în Confidențialitate şi Protecţia Datelor au lansat recent studiul comparativ privind gradul de conștientizare a importanței datelor cu caracter personal în România și Republica Moldova.
Sondajul se desfășoară paralel, in toate județele din Romania cat si raioanele din Republica Moldova, și va dura pana la 28 februarie 2019, cu anunțarea rezultatelor la 1 martie 2019. Rezultatele studiului vor fi publicate pe site-ul Asociaţiilor (www.ascpd.ro şi www.privacy.md ) și vor sta la baza proiectelor comune, destinate activităţilor de sensibilizare şi mobilizare a populaţiei, privind drepturile garantate de Regulamentul (UE) general privind protecţia datelor personale ( Regulamnetul UE2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date) şi Protocolul de modificare a Convenției Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Convenția 108).

Acest proiect de cercetare este prima activitate lansată de ambele Asociaţii, desfăşurată simultan în Republica Moldova şi România, de la încheierea Acordului de Cooperare dintre acestea, la 28 ianuarie 2019. Parteneriatul încheiat dintre ambele Asociaţii, constituie o recunoaştere a eforturilor comune în vederea respectării angajamentelor de promovare a valorilor europene şi a democraţiei participative în România şi Republica Moldova, în spiritul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a dreptului la inviolabilitatea vieţii intime, familiale şi private.

Invităm persoanele fizice interesate să completeze chestionarul, in funcție de țara de domiciliu.
LINK Chestionar Republica Moldova: https://goo.gl/forms/HOLarqZFyY2UhcUV2
LINK Chestionar România: https://goo.gl/forms/Pfgxbd7QzfkpHc4C3
Anunțul integral: https://privacy.md/2019/02/06/lansarea-studiului-comparativ-privind-gradul-de-constientizare-a-importantei-datelor-cu-caracter-personal-in-romania-si-republica-moldova/
Date de contact:
Asociatia pentru Protectia Vietii Private Republica Moldova
Tel: (+373) 69 24 22 66/ e-mail: [email protected]
site: www.privacy.md

Last updated: februarie 20, 2019 at 6:29 am

Lasă un Răspuns