08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Anunț repetat! Achiziționarea lucrărilor de construcție pentru implementarea proiectului de eficiență energetică

//
Comentariu0

Achiziționarea lucrărilor de construcție în cadrul proiectului:

Cod: MSPL/GIZ/NE/SRT/001 „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din mun. Bălți”;

Contractul este finanțat din mijloacele UE gestionate de GIZ Moldova.

Autoritatea Contractantă: Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, Republica Moldova, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, nr. 8; tel.: (+373) 231 2-96-82; fax: (+373) 231 6-19-80, [email protected]; web www.adrnord.md.

Respectarea prevederilor normativelor în vigoare și a Documentației de atribuire este obligatorie.

Documentația de atribuire poate fi solicitată în formă scrisă de la Autoritatea Contractantă [email protected]; persoană de contact: Ana ȚARANU.

Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați sunt prevăzuți în Documentația de atribuire.

Titlul contractului și Codul publicării trebuie să fie marcat în mod clar pe plicul care conține oferta și trebuie menționate întotdeauna în toate corespondențele ulterioare cu autoritatea contractantă. Ofertele depuse prin orice alte mijloace nu vor fi luate în considerare.

Ofertele trebuie să rămână valabile pentru o perioadă de 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Dosarul de licitație este disponibil numai în limba română.

Documentația de licitație este elaborată în conformitate cu Regulamentul privind achizițiile publice GIZ / MSPL Moldova (versiunea adaptată la prevederile Ghidului practic (PraG) al Uniunii Europene (UE).

Autoritatea contractantă în conformitate cu Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Germaniei privind cooperarea tehnică semnat la 22 februarie 1994, ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 499-XIII din 15 martie 1995 și în conformitate cu articolul 104 „Livrări fără taxe” din Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 76-80 din 20 aprilie 2012) vor aplica cota de TVA zero serviciilor contractate. Astfel, Oferta va fi prezentată la cota de TVA zero.

Ofertantul va depune, ca parte integrantă a Ofertei, o garanție pentru Ofertă (garanție bancară) în valoare de 170 000 (o sută șaptezeci mii lei) MDL. Aceasta trebuie să fie prezentată doar în original.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 23 octombrie 2020, 09:00 ora Europei de Est.

Orice ofertă depusă la autoritatea contractantă după acest termen nu va fi luată în considerare.

Ședința de deschidere a ofertelor va avea loc pe data de 23 octombrie 2020, ora 10:00 ora Europei de Est.

Modul de aplicare a punctajului se regăsesc în Caietul de sarcini.

În cadrul procedurii de achiziție publică  Nu se va utiliza / accepta depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare.

Conducătorul Grupului de lucru: Maria Prisacari, director ADR Nord

Last updated: octombrie 15, 2020 at 10:48 am

Lasă un Răspuns