08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Al III-lea Forum Internațional ,,Între Valori și Proceduri – Suport și Transformare a Bugetului Participativ”

//
Comentariu0

În perioada 26-27 octombrie 2018, în orașul Irpen din regiunea Kiev (Ucraina) a fost desfășurat al III-lea Forum Internațional ,,Între Valori și Proceduri – Suport și Transformare a Bugetului Participativ”. Forumul din acest an a reunit circa 220 participanți din Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Belarus, Polonia, Germania și Regatul Unit al Marii Britanii, dintre care activiști civici, reprezentanți ai autorităților locale, experți și reprezentanți ai organizațiilor donatoare, care susțin dezvoltarea bugetării participative.

Primăria municipiului Bălți a fost reprezentată de către Renata Grădinaru, consilieră municipală, inițiatoarea și coordonatoarea proiectului municipal ,,Bugetul civic” și Dan Moraru, șef al Serviciului relații externe și atragerea investițiilor, persoana responsabilă de revitalizarea urbană în municipiul Bălți. Delegația Primăriei mun. Bălți a participat în cadrul Forumului Internațional la invitația Reprezentanței Solidarity Fund PL în Republica Moldova și Fundației PAUCI (Fundația de Cooperare dintre Ucraina și Republica Polonă), cu suportul financiar al Solidarity Fund PL.

Obiectivul principal al evenimentului a constat în schimbul de bune practici și analiza provocărilor și oportunităților pentru dezvoltarea bugetării participative. Totodată, în cadrul Forumului Internațional, au fost abordate subiecte precum: stabilirea unui dialog coerent între administrația publică și societatea civilă, transparența în procesul decizional, comunicarea eficientă dintre societatea civilă și locuitori, consecvența și previzibilitatea acțiunilor administrației publice, precum și incluziunea socială și integrarea diferitor segmente ale populației.

Formatul Forumului Internațional a fost de tipul – open space, în cadrul căruia nu există vorbitori prestabiliți, iar subiectele pentru discuții sunt identificate de participanți la propunerea acestora. În cadrul evenimentului au fost organizate 4 sesiuni care au inclus peste 40 platforme de discuții. În acest sens, delegația Primăriei municipiului Bălți, alături de partenerii de la Reprezentanța Solidarity Fund PL în Republica Moldova, au prezentat în cadrul a două platforme de discuții procesul de revitalizare în municipiul Bălți, și anume – elaborarea Programului de Revitalizare Urbană a mun. Bălți, cât și implementarea proiectului pilot de revitalizare urbană ,,Crearea unui spațiu de interacțiune comunitară în Gimnaziul ,,A.I.Cuza” din mun. Bălți”. Totodată, în cadrul mai multor ateliere, a fost împărtășită experiența Primăriei municipiului Bălți vizavi de implementarea proiectului ,,Bugetul civic”.

Forumul a fost organizat cu suportul Solidarity Fund PL, Fundația PAUCI, Agenția de Dezvoltare a Germaniei în Ucraina și Primăriei orașului Irpen.

Last updated: noiembrie 2, 2018 at 14:54 pm

Lasă un Răspuns