08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

A fost facilitat accesul la actele infrastructurii naționale de date speciale

//
Comentariu0

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) informează că accesul la actele normative în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale a devenit mai ușor. Potrivit Agenției Relații Funciare și Cadastru, care este autoritatea coordonatoare a infrastructurii naționale de date spațiale, mecanismul de obținere a acestor informații este posibil de la o entitate publică responsabilă și deținătoare de asemenea date, prin servicii de rețea sau purtători electronici de informație, conform Hotărârii Guvernului nr.254 din 27 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de partajare a seturilor de date spațiale și a serviciilor aferente între entitățile publice și terți.

Pentru a utiliza datele spațiale prin intermediul serviciiilor de rețea este nevoie de completat și de expediat entității publice responsabile de date spațiale o cerere, astfel veți obține gratuit loghinul și parola.

Pe geoportalinds.gov.md puteți examina care sunt metadatele pentru seturile de date spațiale ce vă interesează și astfel să aflați ce entitate publică este responsabilă de datele spațiale, precum și datele de contact a persoanelor responsabile din cadrul entităților publice.

Cererea poate fi accesată aici: http://www.inds.gov.md/geoportal_inds

Totodată, CALM vă informează că entitățile publice ce crează date spațiale noi, dar și cele existente trebuie să se conducă de actele normative, în vederea asigurării interoperabilității datelor spațiale și descrierea lor prin metadate, precum și publicarea lor pe geoportalulinds.gov.md.

De asemenea, actele normative în domeniul infrastructurii naționale de date spațiale pot fi accesate pe pagina informativă a infrastructurii naționale de date spațiale www.inds.gov.md, la rubrica „Transparență decizională” (http://www.inds.gov.md/transparenta-decizionala/acte-legislative-si-normative ).

În cazul în care în procesul creării sau accesării datelor spațiale vă confruntați cu probleme sau dificultăți, nu ezitați să contactați Agenția Relații Funciare și Cadastru la nr. de telefon:

022-88-12-54 sau 022-88-12-24.

Departamentul de Comunicare al CALM

Last updated: octombrie 30, 2018 at 17:30 pm

Lasă un Răspuns