08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Agenția pentru supraveghere tehnică a prezentat procesul-verbal de control al volumelor și costurilor lucrărilor de construcție executate la obiectivul „Lucrările de amenajare a terenurilor universale de sport”

//
Comentariu0

Controlul a fost efectuat de către Agenția pentru Supraveghere Tehnica cu înștiințarea beneficiarului Primăria municipiului Bălți cu participarea la măsurările fizice a reprezentanților beneficiarului dlui Aurel  Raducan,  responsabil  tehnic,  reprezentantului  antreprenorului S.R.L. „Foremcons”, dlui Veaceslav Negura, diriginte de șantier.

Data inceperii controlului 20.10.2020, data finalizarii controlului 28.10.2020.

În rezultatul controlului s-au constatat următoarele:

Potrivit raportului de verificare nr. 1414/19 din 11.04.2019 la proiectul de execuție „Teren universal de sport din str. Conev, mun. Bălți” se prevedea amenajarea terenului universal de sport care este divizat în urmatoarele zone de joc: zona de baschet 26×14 m, zona de volei 18×9 m, zona de mini fotbal 26×14 m (inclusiv cursele și zona de securitate 28×16 m). Stratul de acoperire a terenului – îmbrăcăminte cu cauciuc fărâmat EPDM. Carcasa îngrădirii elemente metalice. Fundația sub stâlpii de îngrădire – beton armat B15.

Ca urmare, proiectul de execuție „Teren universal de sport din str. Conev, mun. Bălți” (plan general, arhitectura-rezistență, devize) S.R.L. „Savim-Com” a recomandat pentru aprobare cu costul orientativ de deviz inclusiv TVA 20% în valoare de 1 364,94 mii lei, inclusiv lucrări de construcție-montaj în sumă de 1 298,82 mii lei.

Potrivit raportului de verificare nr. 1415/19 din 11.04.2019 la proiectul de execuție „Teren universal de sport din str. Krîlov, nr.11, mun. Bălți” se prevedea amenajarea terenului universal de sport care este divizat în următoarele zone de joc: zona de baschet 26×14 m, zona de volei 18×9 m, zona de mini fotbal 26×14 m (inclusiv cursele și zona de securitate 28×16 m). Stratul de acoperire a terenului – îmbrăcăminte cu cauciuc fărâmat EPDM. Carcasa îngrădirii – elemente metalice. Fundația sub stâlpii de îngrădire – beton armat В15.

Ca urmare, proiectul de execuție „Teren universal de sport din str. Krîlov, nr. 11, mun. Bălți” (plan general, arhitectura-rezistență, devize) S.R.L. „Savim-Com” a recomandat pentru aprobare cu costul orientativ de deviz inclusiv TVA 20% în valoare de 1 440,03 mii lei, inclusiv lucrări de construcție-montaj în sumă de 1 371,49 mii lei.

Potrivit raportului de verificare nr.1417/19 din 11.04.2019 la proiectul de execuție „Reparația capitală a terenului sportiv din str. Calea Ieșilor, nr.27/E, mun. Bălți” (obiectul nr. 19-20-2) se prevedea amenajarea terenului universal de sport care este divizat în următoarele zone de joc: zona de baschet 26×12 m (inclusiv cursele și zona de securitate 30×13.1 m), zona de volei 18×9 m (inclusiv cursele și zona de securitate 26×12 m), zona de mini fotbal 26×12 m (inclusiv cursele și zona de securitate 30×13.1 m). Stratul de acoperire a terenului – îmbrăcăminte cu cauciuc fărâmat EPDM. Carcasa îngrădirii – elemente metalice. Fundația sub stâlpii de îngrădire – beton armat В15.

Ca urmare, proiectul de execuție „Reparația capitală a terenului sportiv din str. Calea Ieșilor, nr.27/E, mun. Bălți” (plan general, arhitectura-rezistență, devize) S.R.L. „Savim-Com” a recomandat pentru aprobare cu costul orientativ de deviz inclusiv TVA 20% în valoare de 1111,18 mii lei, inclusiv lucrări de construcție- montaj în sumă de 1 053,23 mii lei.

Potrivit raportului de verificare nr. 1427/19 din 17.05.2019 la proiectul de execuție „Teren universal de sport din bd. Larisa, nr.5 (LT „М. Lomonosov”), mun. Balti” (obiectul nr. 19-35) se prevedea amenajarea terenului universal de sport care este divizat în urmatoarele zone de joc: zona de baschet 26×14 m, zona de volei 18×9 m, zona de mini fotbal 26×14 m (inclusiv cursele și zona de securitate 28×16 m). Stratul de acoperire a terenului – îmbrăcăminte cu cauciuc faramat EPDM. Carcasa îngrădirii – elemente metalice. Fundația sub stâlpii de îngrădire – beton armat B15.

Ca urmare, proiectul de execuție „Teren universal de sport din str. Conev, mun. Bălți” (plan general, arhitectura-rezistență, devize) S.R.L. „Savim-Com” a recomandat pentru aprobare cu costul orientativ de deviz inclusiv TVA 20% în valoare de 1 438,82 mii lei, inclusiv lucrări de construcție-montaj în sumă de 1 370,32 mii lei.

Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract constituie 4 707,32 mii lei, inclusiv TVA, și anume:

Nr.d/oDenumirea capitole, obiecte, lucrări și cheltuieliSuma totala

cu TVA, mii lei

1Teren universal de sport amplasat pe str. Conev mun. Bălți. Amenajarea teritoriului.1 213,08
Teren universal de sport amplasat pe str. Conev mun. Bălți.

Sistematizarea pe verticală.

6,07
2Teren universal de sport str. Krîlov, 11 mun. Bălți.

Amenajarea teritoriului.

1 279,56
Teren universal de sport str. Krîlov, 11 mun. Bălți.

Sistematizarea pe verticală.

8,32
3Teren universal de sport str. Calea Ieșilor 27/E mun. Bălți. Amenajarea teritoriului.907,37
Teren universal de sport str. Calea Ieșilor 27/E mun. Bălți.

Sistematizarea pe verticală.

24,35

 

4Teren universal de sport bd. Larisa, 5 (L.T. „M. Lomonosov”) mun. Bălți. Amenajarea teritoriului.1 252,92
Teren universal de sport bd. Larisa, 5 (L.T. „M. Lomonosov”) mun. Bălți. Sistematizarea pe verticală.15,65
Total  cu  TVA :4 707,32

La data de 10.08.2020 au fost întocmite procesele-verbale nr. 11, nr. 12, nr. 13, nr. 14 de recepție la terminarea lucrărilor executate la obiectivele „Amenajare a terenurilor universale de sport”, terenuri universale de sport amplasate pe str. Calea Ieșilor 27/E, bd. Larisa, 5 (L.T. „M. Lomonosov”), str. Krîlov 11, str. Conev, în cadrul contractului de antrepriză nr. 119 din 30.07.2019, prin care comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, a acceptat recepția la terminarea lucrărilor a obiectivului nominalizat. În urma efectuării controlului volumelor și costurilor lucrărilor prin măsurări instrumentale a lucrărilor executate de facto și compararea cu datele documentelor de execuție a lucrărilor, exagerări n-au fost constatate.

În acest context, trebuie de menționat faptul că, în adresa Primăriei municipiului Bălți au parvenit numeroase sesizări cu privire la distrugerea acestor terenuri universale de sport (fapt ce puteți vedea în fotografiile anexate mai jos).

Aceste sesizări au fost transmise, după competență, specialiștilor Direcției gospodărie comunală. Aceștia, la rândul lor, au ieșit la fața locului și au constatat prezența faptelor de vandalism, despre ce a fost sesizat și Inspectoratul de poliție.

În ciuda faptului că, agentul economic, nu a încălcat prevederile documentelor de execuție a lucrărilor și terenurile au fost date în exploatare sunt fără nicio exagerare și după cum terenurile universale de sport au termen de garanție, tot agentul economic și-a luat asupra sa obligațiunea de a lichida consecințele acțiunilor de vandalism.

Last updated: decembrie 17, 2020 at 8:39 am

Lasă un Răspuns