08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

„Achizitii publice prin MTender – modul practic de utilizare”

//
Comentariu0

Filiala Bălţi a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a oferit autorităților contractante și agentițor economici din mun.Bălți și regiunea de nord a țării oportunitatea de a participa la seminarul de instruire, organizat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) în colaborare cu CCI a RM cu genericul Achizitii publice prin MTender – modul practic de utilizare”.

Participanții la seminar în număr de 73 de persoane au fost găzduiți de Primăria mun.Bălți.

Scopul seminarului este profesionalizarea actorilor implicați în procesul de achiziții publice prin informarea şi consolidarea capacităților operatorilor economici și autorităților contractante.

În calitate de formatori au fost invitați experţi locali, desemnaţi de BERD: Ecaterina Meaun și Vadim Țurcanu, precum și reprezentantul uneia dintre platformele electronice private, Sergiu Rotari.

Au fost abordate subiecte actuale, printre care: noile reglementări legislative adoptate, ciclul achizițiilor publice,  perioada de clarificări, pregătirea și depunerea ofertelor, DUAE, aplicarea licitației electronice, specificul contractului de achiziție, procedura de contestare, îmbunătățiri ale funcționalităților platformelor electronice.

Participanții la seminar au avut posibilitatea de a adresa întrebări experților. Acestea au fost cu referire la valabilitatea documentelor ce constituie oferta, corectitudinea completării unui nou document în achiziții – DUAE, specificul achizițiilor publice de lucrări, garanția de bună execuție, ofertele anormal de scăzute, ajustarea prețurilor în cazul contractelor multianuale, modalități de depunere a contestațiilor.

Fiecare dintre experți a dat răspunsuri întemeiate pe legislația în vigoare, pe spețe la compartimentul contestărilor, de asemenea au exemplificat prin proceduri de achiziție din propria experiență.

 

Last updated: ianuarie 24, 2019 at 18:28 pm

Lasă un Răspuns