08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

A fost semnat Acordul de colaborare între CMB și Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Republica Moldova -România.

//
Comentariu0

Consiliului Municipal Bălți la ședința anterioară a aprobat proiectul de decizie ” Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de colaborare între Consiliul municipal Bălți (Republica Moldova) și Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Republica Moldova -România”.

La data de 21 iulie 2017 acest act juridic au semnat: dl Igor Șeremet, primarul interimar al mun. Bălți și dl Constantin Vieru, președinte, Camera Bilaterală de Comerț și Industrie RM-Romănia în vederea asigurării participării efective a primăriei mun. Bălți la Forumul investițional „Investiții și oportunități de cooperare ” și în scopul stabilirii parteneriatului cu una din cele mai active instituții  la crearea unui mediu atractiv investițional precum este Bilaterală de Comerț și Industrie Republica Moldova -România”, care va oferi susţinere administrației publice locale conform competenței și va facilita desfășurarea activității antreprenoriale pe teritoriul municipiului Bălți.

Dl Leonid Babii, viceprimarul municipiului, a atras atenția la art. 4 din Acordul menționat, care prevede:

« 4.1. În conformitate cu termenii acestui Acord, CBCIRM-RO:

– participă la promovarea și punerea în aplicare a proiectelor de dezvoltare socio-economică, investiții și inovare, programe pe termen lung de dezvoltare în vederea implicării active a întreprinderilor mici și mijlocii din municipiul Bălți;

– oferă asistență metodologică pentru a stabili un grup de lucru, privind Agenda Locală de Business (în continuare ALB) cu scopul de a asigura eficacitatea parteneriatului public – privat;

– contribuie la promovarea producătorilor autohtoni pe piețele interne și externe, atragerea investițiilor;

– participă, implicând potențialul CBCIRM-RO, în elaborarea politicilor și coordonarea procesului de organizare și desfășurare a expo-târgurilor; organizează evenimente, care vizează dezvoltarea activității expoziționale în municipiul Bălți și formarea unei imagini de afaceri și investiționale atractive a municipiul;

– cooperează pe probleme legate de organizarea participării comune la târguri internaționale, implementarea programelor inter-regionale și internaționale;

– acordă asistență metodologică și organizatorică în realizarea măsurilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de suport a mediului de afaceri din municipiul Bălți»…

«Principalul e să nu ne oprim la declarații», – a mai menționat Leonid Babii.

Prezentul Acord nu impune semnatarilor obligații financiare și se încheie pentru o perioadă de 4 ani.

Last updated: iulie 27, 2017 at 15:02 pm

Lasă un Răspuns