08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

A fost instituită Comisia de primire – transmitere a proprietății municipale în proprietatea statului

//
Comentariu0

În temeiul dispoziției primarului municipiului Bălți nr. 228 din 21.07.2022,  a fost aprobată comisia de primire- transmitere a ÎM „Termogaz-Bălți” și proprietății municipale în proprietatea statului, în următoarea componență:

Preşedintele comisiei: N. Grigorișin – Primarul municipiului Bălţi;

Membrii comisiei:

De la partea care transmite:

* V. Balan – şeful Direcţiei juridice a primăriei;

*Iu. Foca – şeful Direcției proprietate municipală și relații funciare din cadrul Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a primăriei;

*L. Negara – specialistul principal (pe subiectele proprietății municipale) al Direcției proprietate municipală și relații funciare din cadrul Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare a primăriei;

*Z. Ogonioc – specialistul principal (pe mijloace fixe) al Direcţiei evidenţă contabilă;

*L. Bădărău – şeful Direcţiei evidenţă contabilă a primăriei;

*L. Olaru – ingenerul-șef al Direcției învățământ tineret și sport a primăriei;

*M. Chihai – contabilul Direcției învățământ tineret și sport a primăriei;

*A. Ouș – șeful interimar al Direcției cultură;

*O. Carcevscaia – contabilul Direcției cultură;

*V. Oroșan – specialistul securității și sănătății în muncă al IP LT „N. Gogol”;

*N. Grapă – directorul IP LT „M. Eminescu”;

*A. Dranga – directorul adjunct IP LT „M. Eminescu”;

*A. Scutelnic – contabilul-șef IP LT „M. Eminescu”;

*E. Cernovscaia – contabilul IP LT „M. Eminescu”;

De la partea care primește:

*A. Mămăligă – consultantul superior al Secției valorificarea bunurilor entităților de stat, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări;

*V. Lopatiuc – consultantul  principal al Direcției financiare;

*M. Ceban – consultantul superior al Direcției evidență și monitorizare a patrimoniului public;

*V. Cociug- șeful Direcției administrarea bunurilor imobile și relații funciare;

*A. Pascari- șeful Secției în industria prelucrătoare, SMRT, S.A. „CET-NORD”;

*I. Sosna – șeful Secției cazane și turbine S.A. „CET-NORD”;

*D. Medvețcaia – contabilul S.A. „CET-NORD”;

*Iu. Pavalache – șeful Secției în domeniul administrativ, SGP, S.A. „CET-NORD”.

Comisia va asigura efectuarea primirii- transmiterii în cauză, cu perfectarea în ordinea stabilită a tuturor documentelor necesare, conform prevederilor legislației în vigoare şi va prezenta actele de predare-primire a proprietăţii municipale spre aprobare Primarului municipiului Bălţi.

Last updated: iulie 26, 2022 at 11:22 am

Lasă un Răspuns