08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

5645 lei – cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului

//
Comentariu0

Prin Hotărîrea Guvernului a RM nr. 92 din 24.01.2018 au fost întroduse modificări şi completări în Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002.

În an. 2018 cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea primului copil şi la naşterea fiecărui copil următor constituie 5645 lei.

E necesar să cunoaştem!

Tipurile şi cuantumurile indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii:
4. Persoanele asigurate/ neasigurate beneficiază de următoarele tipuri de indemnizaţii:
a) indemnizaţia unică la naşterea copilului;
b) indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani – în cazul persoanelor asigurate şi indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5/2 ani – în cazul persoanelor neasigurate (în continuare – indemnizaţie lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului);
c) indemnizația lunară de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate și neasigurate.

41. Indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului se stabilește și se plătește conform prevederilor prezentului Regulament: copiilor născuți pînă la 31 decembrie 2016 inclusiv – pînă la împlinirea vîrstei de 1,5/2 ani, copiilor născuți începînd cu 1 ianuarie 2017 – pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani, iar indemnizația lunară de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină – copiilor care s-au născut începînd cu 1 ianuarie 2017.

5. Cuantumul indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii se stabileşte în conformitate cu anexele nr.1, nr.2 și nr.21 la prezentul Regulament.

6. Cuantumul indemnizaţiilor unice la nașterea copilului, indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului și al indemnizației lunare de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină se stabileşte în mărimea în vigoare la data naşterii copilului.

Last updated: februarie 1, 2018 at 15:55 pm

Lasă un Răspuns