09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Susținerea activității sectorului non-guvernamental din teritoriu – scopul primordial al administrației publice locale

//
Comentariu0

În ziua de 10.06.2020 în incinta primăriei a avut loc ședința grupului de lucru cu participarea conducerii primăriei și a subdiviziunilor acesteia privind asigurarea parteneriatului și cooperării autorităţilor publice locale cu asociațiile obștești din teritoriu, crearea oportunităţilor de participare activă a acestora în viaţa economică, socială şi culturală a municipiului Bălți.

A fost discutată chestiunea despre actualizarea Instrucțiunii cu privire la modul realizării și finanțării din bugetul municipal a unor proiecte de utilitate publică desfășurate de primăria municipiului Bălți în comun cu asociațiile obștești, organizațiile necomerciale la realizarea programelor municipale sociale (aprobată prin dispoziția primarului nr. 426 din 09.07.2014).

Membrii grupului de lucru au venit cu propuneri de modificare în instrucțiunea menționată, în conformitate cu Legea RM cu privire la asociaţiile obşteşti nr. 837 din 17.05.1996, precum și alte acte în vigoare.

Last updated: iunie 11, 2020 at 12:11 pm

Lasă un Răspuns