09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Impedimente în implementarea măsurilor anticorupție la nivel local.

//
Comentariu0

Vineri, 17 martie, 2017, în incinta Primăriei mun. Bălți, a fost organizată o masă rotundă cu genericul: “Impedimente în implementarea măsurilor anticorupție la nivel local”. Activitatea a fost realizată in cadrul proiectului “Transparența și responsabilitatea autorităților publice prin activități comune ale mass-media și ONG-urilor locale/regionale”, implementat de către Centrul Național CONTACT din sursele financiare a UE în parteneriat cu Primăria mun. Bălți și Asociația Femeilor de Afaceri.  Având ca scop prezentarea progreselor și discutarea problemelor legate de implementarea Planului strategic local de acțuini anticorupție și de integritate a Primăriei mun. Bălți, activitatea a întrunit reprezentanți ai APL, Consiliului Municipal, ONG-uri locale, mass-media, societatea civilă.

Prezent la masa rotundă, d-nul Igor Șeremet, primar interimar al municipiului Bălți, a menționat despre importanța elaborarii Planului strategic local de acțiuni anticoruție și integritate și a vorbit despre avantajele pe care le va avea Primăria mun. Bălți în urma implementării lui.

Dl Șeremet a informat participanții că în prezent, se caută parteneri de dezvoltare și îndată ce vor fi identificare resurse financiare Planul de acțiuni va deveni un document aplicativ și nu unul declarativ.

În continuare, d-na Tatiana Puga, Președinta Asociației Femeilor de Afaceri, a făcut o scurtă prezentare a activităților realizate în cadrul proiectului, inclusiv a programului de instruire la care au participat activ atât funcționarii publici cu funcții de decizie cât și cei cu funcție de execuție.

Dumneaei a subliniat importanța implicării  reprezentanților direcțiilor Primăriei, societății civile și mass-media în elaborarea și monitorizarea Planului de acțiuni anticorupție, fapt ce va contribui la aplicarea cu succes în practică.

D-na Irina Serdiuc, Secretarul Consiliului și al Primăriei mun. Bălți a vorbit despre importanța transparenței activității funcționarilor publici, pentru a recăpăta încrederea bălțenilor în capacitatea APL de a le soluționa problemele. D-na Serdiuc a relatat despre activitatea grupului de lucru, care are responsabilitatea de a monitoriza și evalua  procesul de implementare a Planului de acțiuni, despre primele rezultate și impedimente în procesul de realizare.

La sfîrșitul discursului d-ei și-a exprimat dorința dezvoltării unui dialog constructiv între APL, agenții economici, și societatea civilă în beneficiul întregii societăți.

Ruslan Mihalevschi, redactor-șef al ziarului local “SP”, care de altfel a fost partener media la implementarea proiectului, a vorbit despre mediatizarea implementării Planului de acțiuni anticorupție și despre monitorizarea administrației publice în executarea Legii privind  accesul la informație. Deasemenea a prezentat  unele exemple de adresări către APL în perioada respectivă, și date statistice privind respectarea timpului în care organele de conducere vin cu soluții la rezolvarea problemelor bălțenilor.

Activitatea s-a încheiat cu o rundă de întrebări, răspunsuri, propuneri din partea celor prezenți, timp în care s-a pus accentul pe o implicare mai activă a APL în combaterea flagelului corupției în municipiul Bălți și o colaborare mai eficientă cu societatea civilă.

Last updated: martie 22, 2017 at 15:03 pm

Lasă un Răspuns