09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Consultări publice cu privire la Planul Urbanistic General și de Detaliu al zonei centrale

//
Comentariu0

Miercuri, 11 septembrie 2019, în incinta Primăriei municipiului Bălți, bir. 101, în cadrul ședinței Consiliului urbanistic al mun. Bălți, s-au desfășurat consultările publice pe marginea proiectului de decizie a Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu al zonei centrale a municipiului Bălți” și  „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General a municipiului Bălți”.

Cele mai aprinse întrebări s-au iscat în legătură cu menținerea titlului de cea mai mare zonă pietonală din țară a str. Independenței, reducerea la minim a circulației transportului de pe str. Dostoevski. La fel s-a discutat ideea proiectantului de a construi parcare subterană pe strada centrală cu proiectarea unei șosele.

Discuțiile au fost aprinse.

În concluzie, menționăm că procedura de consultare publică ar decurge mult mai efectiv dacă tehnica ar fi setată calitativ și dacă proiectele ar fi monitorizate pe panou la timp.

Toate recomandările vor fi incluse într-un proces verbal și publicate pe pagina- web oficială a Primăriei municipiului Bălți.

Următoarea procedură de consultare publică a fost propusă pentru perioda de după alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.

Last updated: septembrie 16, 2019 at 10:05 am

Lasă un Răspuns