08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Vînzarea dreptului de încheiere a contractului de locațiune de la 24 iunie 2016

//
Comentariu0

Anunț privind desfășurarea

Mesaj

Dispoziţia primarului

Nr. 239

30.05.2016

Cu privire la petrecerea licitaţiei „cu strigare”

În conformitate cu art. 29 alin. 1) lit. а), g), alin. 2) al Legii RM privind  administraţia publică locală  nr. 436 – XVI din 28.12.2006; deciziile Consiliului Municipal Bălţi nr. 2/21 din 02.04.2015; nr. 9/60 din 30.07.2015; nr. 17/15 din 07.12.2015; nr. 19/30 din 21.12.2015; nr. 19/31 din 21.12.2015; nr. 19/32 din 21.12.2015; nr. 1/22 din 04.02.2016; nr. 1/23 din 04.02.2016; nr. 1/25 din 04.02.2016; nr. 4/26 din 19.05.2016; nr. 4/29 din 19.05.2016 și nr. 4/30 din 19.05.2016; în baza procesului-verbal nr. 1 din 27.05.2016 al şedinţei comisiei de licitaţie despre realizarea dreptului pentru încheierea contractului de locațiune:

  1. Se aprobă comunicatul informativ despre realizarea dreptului pentru încheierea contractului de locaţiune a încăperilor, conform anexei.
  2. Organizatorului licitaţiei SC “Rilici-Compani” SRL să desfăşoare negocierile în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  3. Controlul executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

PRIMARUL  MUNICIPIULUI BĂLŢI                                                  R. USATÎI

 

C o o r d o n a t:

VICEPRIMARUL  MUNICIPIULUI BĂLŢI                                        L. BABII

SECRETARUL CONSILIULUI ŞI

MUNICIPIULUI BĂLŢI                                                                               I. SERDIUC

ŞEF DPM ŞI RF                                                                                            G. ZINCOVSCAIA

ŞEF DIRECŢIE JURIDICE                                                                          V. BALAN

Societatea comercială “RILICI-COMPANI” SRL,  mun.Bălţi, tel. (231) 6-34-04; 6-31-52

Direcţia proprietăţii municipale şi a relaţiilor funciare a Primăriei mun.Bălţi (231) 5-46-31

COMUNICATUL INFORMATIV  despre realizarea dreptului pentru încheierea contractului de locaţiune
Pe data de  24 iunie  2016  la ora 10.00, în incinta Primăriei mun.Bălţi, str.Independenţei 1 (încăperea  № 101)
LA LICITAŢIA „CU STRIGARE” SE VINDE DREPTUL pentru încheierea contractului de locaţiune:
lotului Amplasarea Denumirea obiectului şi destinaţia lui  Termenul de arendă, ani. Dimensiunile, m2 Preţul iniţial, lei
L15/03 m.Bălţi, str. Dostoevschi, 24 Spaţiul în holul etajului I al Palatului Municipal de Cultură (pentru instalarea aparatului de pregătire a cafelei naturale, ceaiului, cappuccino ş.a.) , К4=2 ** 3 1,0 1 100
L16/01 m.Bălţi, str. Hotinului, 8 Încăperea  în incinta instituţiei preşcolare nr.10, pentru desfăşurarea orelor de limbă engleză cu preşcolarii *, К4=0,5 1 13,3 200
L16/02 m.Bălţi, str.Conev, 16а Încăperea  în incinta liceului teoretic „V.Alecsandri”,  pentru desfăşurarea orelor de sport *, К4=1,0 1 77,7

 

1 000
L16/03 m.Bălţi, str. Decebal, 101А În incinta Centrului Consultativ a IMSP „Spitalului Clinic Municipal Bălţi” Încăpere la etajul I (cab.104) pentru prestarea serviciilor  populaţiei, cu excepţia serviciilor medicale şi farmaceutice, К4=1,5 1 14,7 3 000
L16/04 m.Bălţi, str. Decebal, 101А Încăpere la etajul IV 1 12,5

 

2 500
L16/05 m.Bălţi, str.Independenţei, 10 Spaţiul neutilizat în incinta pinacotecii  „A.Cantemir”, К4=6,0 1 1,0

 

2 000
m.Bălţi, str. T.Vladimirescu, 16 Încăpere în incinta şcolii primare nr.21 „Spiridon Vangheli„,  termenul de arendă – 1 an, pentru desfăşurarea activităţii pedagogice*, К4=0,5 L16/06  №32 la etajul I (auditoria nr.102) 35,8 m2 400 lei L16/13  №10 la etajul II (auditoria nr.203) 37,8 600
L16/07  №24 la etajul I (auditoria nr.104) 36,7 m2

 

400 lei L16/14  №5 la etajul II (auditoria nr.206) 50,8 600
L16/08  №14 la etajul I (auditoria nr.105) 48,2 m2

 

550 lei L16/15  №2 la etajul II (auditoria nr.207) 50,1 750
L16/09  №11 la etajul I (auditoria nr.106) 49,4 m2 m2

50.10

650 lei L16/16  №4 la etajul II (auditoria nr.208) 33,9 650
L16/10  №72 la etajul I (auditoria nr.111) 50,1 m2

 

850 lei L16/17  №33 la etajul II (auditoria nr.210) 47,0 700
L16/11  №52 la etajul I (auditoria nr.113) 36,4 m2

 

550 lei L16/18  №26 la etajul II (auditoria nr.211) 49,8 550
L16/12  №33 la etajul II (auditoria nr.201) 38,4 m2 600 lei L16/19  №20 la etajul II (auditoria nr.214) 46,2 700
L16/20 m.Bălţi, str. Decebal, 13 Încăperi în incinta Centrului de Cultură şi Tineret: nr.24  (sala nr.45), nr.20  (sala nr. 43), nr.26  (sala nr.47), nr.38 (scena), nr.25 (garderobă), nr.18 (încăperea auxiliară nr. 44), pentru desfăşurarea orelor de către colectivul de dans *, К4=2,0 1 616,7 7 000
L16/21 m.Bălţi, str. Decebal, 13 Încăperi în incinta Centrului de Cultură şi Tineret: nr.26 (sala nr.47), nr.31, nr.32 (garderoabe), nr.30, nr.27 (coridor), pentru desfăşurarea orelor de către colectivul de dans *, К4=2,0 1 177,3 3 000
L16/22 m.Bălţi, str.Dostoevski, 24 în incinta Palatului Municipal de Cultură Încăperi: nr.49 (sala de dans nr.7), nr.50 (scena), pentru desfăşurarea orelor de dans *, К4=2,0 1 202,2 14 000
L16/23 m.Bălţi, str.Dostoevski, 24 Încăperea nr.4а (sala de dans nr.13), pentru desfăşurarea orelor de dans *, К4=2,0 1 69,6 4 600
L16/24 m.Bălţi, str.Dostoevski, 24 Încăperea nr.2а (sala sportivă nr.20), pentru desfăşurarea orelor de dans *, К4=2,0 1 101,1 8 400
L16/25 m.Bălţi, str. Decebal, 101V Încăperi la etajul 1 al Centrului de Sănătate nr.1 pentru unitate de alimentaţie publică cu preparare şi comercializare a bucatelor sau pentru oficiu*, К4=1,5 1 44,0 5 000
L16/26 m.Bălţi, str. Decebal, 101V Încăperi la etajul 1 al Centrului de Sănătate nr.1 1 68,9 7500
L16/27 m.Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 29 Spaţiu neutilizat în holul Centrului Perinatologic al IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălţi, pentru farmacie, cu condiţia aplicării coeficientului de piaţă , К4=6,0 1 40,0 14 000
L16/28 m.Bălţi, bul. M.Eminescu, 4 Sală sportivă în incinta liceului teoretic „ M.Gorki”, pentru desfăşurarea orelor de sport, cîte 2 ore, 3 zile în săptămînă, cu condiţia aplicării coeficientului de piaţă *, К4=1,0 1 267,2 4 000
*cu plată pentru locaţiune, conform graficului utilizării încăperilor, aprobat  prin  decizia Consiliului mun. Bălţi.                                                       **К4 – coeficientul de piaţă, care se utilizează la calculul plății pentru locațiunea bunurilor.
În decurs de 15 zile după semnarea procesului-verbal cu privire la rezultatele vânzării la licitaţia „cu strigare”  cumpărătorul  achită costul dreptului de locaţiune procurat şi achită în avans chiria pentru cel puţin 3 luni
Pentru participare la licitaŢie e necesar: de prezentat: cerere, documentul de identitate (pentru persoană juridică – copia extrasului din registrul comercial de stat, procură pentru efectuarea tranzacţiei), documentul de plată care confirmă vărsarea acontului; să achite  taxa de participare la licitaţie pentru fiecare lot aparte – pentru persoane fizice – 600 lei, pentru persoane juridice – 1200 lei. Cererile se depun: mun.Bălţi, str.Independenţei, 33, of.312. Acontul – 10% din preţul iniţial al lotului şi taxa de participare se transferă pe IBAN: MD60AG000002251211026978 în BC “MoldovaAgroindbanc” S.A., BIC cod –  AGRNMD2X750, SRL “Rilici-Compani, c/f 1004602001772. Primirea cererilor se termină  cel târziu cu o zi înainte de începerea licitaţiei. Costul biletului de intrare  – 10 lei.  Familiarizarea cu bunurile se efectuiează zilnic la locul amplasării bunurilor. Primăria tel. (231) 5-46-31. Informaţii privind licitaţia  (231) 6-34-04
Last updated: mai 31, 2016 at 0:41 am