08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Subiecții constatatori ai Primăriei municipiului Bălți continuă să verifice agenții economici

//
Comentariu0

În rezultatul unui control al agenților constatori din cadrul Direcției comerț și Direcției gospodărie comunală ale primăriei au fost indetificate adresele (str. Bulgară, 136 și 124), unde agenții economici nu respectă prevederile Regulilor de menţinere a curăţeniei şi ordinii pe teritoriul municipiului Bălţi, aprobate în anul 2015, conform cărora „Obligaţiunea pentru organizarea şi/ sau efectuarea lucrărilor de salubrizare şi întreţinere a teritoriilor şi a teritoriului adiacent lor la distanţa de 10 metri sau pînă la hotarele vecine – se pune în sarcina agentului economic în proprietatea, posesia sau folosinţa căruia se află acest teritoriu, dacă nu sunt stipulate alte condiţii în contractele de arendă, folosinţă etc.”

Reamintim, conform art. 181 al Codului Contravențional al Republicii Moldova „Încălcarea regulilor de asigurare, în modul stabilit de autoritatea administraţiei publice locale, a curăţeniei în localităţile urbane şi rurale se sancţionează cu amendă de la 18 la 36 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 60 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”

În rezultatul unui control repetat, agenții economici „LOOK”, „Ням-ням”, „Misty Wood” au lichidat încălcările depistate anterior.

Notă: începând cu ziua de 21 martie se desfășoară lunarul de salubrizare, amenajare și înverzire a teritoriului municipiului Bălți. La fel, ziua de miercuri s-a stabilit ca unica zi sanitară pe întreg teritoriul municipiului.

Last updated: martie 25, 2022 at 17:33 pm

Lasă un Răspuns