08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Stimați contribuabili!

//
Comentariu0

Primăria municipiului Bălți informează persoanele fizice și persoanele juridice despre necesitatea achitării în termen oportun a impozitului pe bunurile imobiliare. Plățile pot fi efectuate în toate instituțiile poștale și bancare din oraș,  atît în numerar, cît și prin transfer, după cum urmează:

persoanele fizice achită impozitul în baza avizelor de plată expediate în adresa acestora de către primăria municipiului Bălți, prin intermediul oficiilor poștale,

persoanele juridice efectuează de sine stătător calculul impozitului pe bunurile imobiliare conform formularului BIJ-17, luînd ca bază de calcul valoarea estimată sau valoarea contabilă a bunului imobiliar, suprafața sectorului de teren și cota impozitului aprobată de către Consiliul municipal Bălți pentru anul 2019, reieșind din prevederile Codului Fiscal.

 

În atenția arendașilor și locatarilor bunurilor imobiliare

 ale autorităților și instituțiilor publice  finanțate

din bugetele de toate nivelurile!

În conformitate cu Codul Fiscal al RM, sunteți obligați să Vă onorați obligațiunile fiscale față de bugetul local la impozitul pe bunurile imobiliare, pentru obiectele arendate și cele deținute în locațiune, reieșind din valoarea contabilă a bunurilor și cotelor impozitului, aprobate prin decizia Consiliului municipal pentru anul 2019, informație oferită de arendatori/locatori cu titlu gratuit în termen de pînă la 25 mai al anului curent.

 

În atenția proprietarilor de bunuri imobiliare în construcție,

cu un grad de executare de 50% şi mai mult, dacă de la data începerii lucrărilor de construcţie au trecut mai mult de 3 ani,

precum și proprietarilor de garaje, care nu au înregistrat dreptul de proprietate la Oficiul Cadastral Teritorial!

Reieșind din prevederile Codului Fiscal al RM, categoria bunurilor imobiliare menționate, de asemenea este obiect al impunerii.

În acest sens, recomandăm să Vă adresați în Oficiul Cadastral Teritorial pentru efectuarea evaluării obiectelor în construcție, în scopuri fiscale.

Vă aducem la cunoștință că, în cazul achitării în volum deplin a impozitului pe bunurile imobiliare în termen de pînă la 01.07.2017, toți contribuabilii, atît persoanele fizice, cît și persoanele juridice, beneficiază de reducere în mărime de 15% din suma totală a impozitului calculat.

Consultații privind impozitul pe bunurile imobiliare le puteți obține la specialiștii primăriei mun. Bălți în birourile nr.242, nr.251 și nr.253 (etaj II incinta Primăriei municipiului Bălți) sau la telefoanele: (0231) 2-44-38; (0231) 2-55-12; (0231) 2-55-15;  (0231) 5-46-25;

 

Primăria municipiului Bălți

 

Last updated: mai 29, 2019 at 12:19 pm

Lasă un Răspuns