08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Sinteza evenimentelor (07-13.10.2019)

//
Comentariu0

Pentru cetățenii municipiului Bălți Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Bălți, nr. 2 a publicat informația referitoare la votarea la locul aflării (la domiciliu). În această informație, s-a menționat că cererea scrisă privind votarea la locul aflării (la domiciliu) se depune personal de către alegător în biroul electoral al secției de votare.

De asemenea, în informația respective se menționează că, în cazul în care alegătorul nu poate depune de sine stătător cererea de votare la locul aflării, din motive de sănătate sau din alte motive justificate, în locul lui cererea poate fi depusă de un membru al familiei sale sau alegătorul apela la nr. de tel. 0231 / 5-46-98 din cadrul primăriei mun. Bălți.

Această informație conține, de asemenea, datele de contact ale birourilor electorale ale municipiului Bălți.

La 7 octombrie 2019, Organizația Obștească „Uniunea „Speranța” a prezentat secretarului Consiliului municipal Bălți dnei I. Serdiuc, Raportul de activitate pentru trimestrul III al anului 2019,în care au fost indicate toate tipurile de ajutor umanitar primit, țara care a furnizat această asistență, valoarea estimativă asistenței primite, data primirii și destinatarii/beneficiarii. La acest raport Raport a fost anexat rsportul statistic nr. 5-CON (consumurile și cheltuielile organizațiilor neguvernamentale).

La 08 octombrie 2019 Direcția proprietate municipală și relațiile funciare a primăriei mun. Bălți a sărbătorit aniversarea de 20 ani de la fondare, care a fost inițial creată prin decizia ședinței a 3-ea a Consiliului municipal Bălți din 10.08.1999 ca secție proprietate municipală în număr de 3 unități de state.

În prezent, Direcția oferă mai multe tipuri de servicii publice gratuite precum: perfectarea, prelungirea, rереrfесtаrеа și modificarea сопtrасtеlоr de аrеndă a pămintului proprietate municipală; Тrесеrеа loturilor de tеrеn de ре lingă casă сu eliberarea titlurilor de autentificare а drepturilor deținătorului de teren; pеrfесtаrеа соnrасtеlоr de vânzаrе-сumрărаrе а pămîntului proprietate municipal și a multor alte tipuri de servicii.

Pe 9 octombrie 2019, a avut loc ședința de lucru cu șefii întreprinderilor din domeniul gospodăresc. Principalele probleme discutate în cadrul ședinței au vizat gradul de pregătire a întreprinderilor municipale și serviciilor comunale pentru lucru în perioada de toamnă-iarnă, achitarea datoriilor față de furnizorii de gaze, participarea la lunarul campaniei de toamnă pentru amenajarea și salubrizarea teritoriilor, campanie care a demarat în toată republica, finalizarea lucrărilor pentru punerea în funcțiune a havuzului orășenesc, cerințele poliției privind reparația, întreținerea drumurilor, încetarea lucrărilor de efectuare a săpăturilor pe drumuri, aplicarea marcajului rutier și vizavi de alte probleme la fel de importante.

Domnul Stepan Munteanu, directorul Î. M. «Termogaz-Bălți», a informat că datoriile întreprinderii față de Moldovagaz S. A. au fost rambursate integral și că în viitorul cel mai apropiat cu Moldovagaz S. A. va fi încheiat contractul de furnizare a agentului termic.

S-a discutat și problema încălzirii caselor, a căror proprietari sunt lucrătorii feroviari. Domnul Gh. Șmulschi, primar interimar al municipiului Bălți, a dat sarcina dlui S. Munteanu să clarifice împreună cu reprezentanții Căilor Ferate Moldovenești cine se face responsabil de furnizarea căldurii la casele lucrătorilor căilor ferate.

La fel, în cadrul ședinței s-a discutat problema dării în exploatare și conectării havuzului orașenesc. Doamna Larisa Bragari, directorul Î. M. „DCC CU Bălți”, a subliniat că, în principiu, lucrările sunt finalizate cu excepția unor lucrări de finisaj ca etanșarea rosturilor, vopsirea construcțiilor interne etc.

În acest context, i s-a recomandat să programeze ședința grupului de lucru cu ieșire în teren, pentru 10 octombrie 2019, cu invitația autorilor de proiect și a reprezentanților serviciului de supraveghere tehnică, astfel încât să umple havuzul cu apă, să-l o pornească și să vadă cum funcționează.

În cadrul acestei ședințe, reprezentantul Serviciului de ecologie a făcut un anunț important privind lansarea în toată țara a campaniei de toamnă pentru amenajarea și salubrizarea teritoriului, care a început pe 23 septembrie 2019 și va dura până la 1 noiembrie 2019.

În acest sens, a fost atrasă atenția tuturor locuitorilor municipiului, precum și a tuturor entităților de afaceri, asupra necesității de amenajare și salubrizare a teritoriilor proprii și celor adiacente, prin colectarea deșeurilor menajere și a altor deșeuri, frunze uscate, prevenirea arderii deșeurilor de plante și necesitatea menținerii curățeniei.

La fel de importantă a fost luarea de cuvânt a dlui Vadim Budarețchi, reprezentantul poliției de patrulare, care a propus ca autoritățile competente să înceteze eliberarea autorizațiilor pentru efectuarea săpăturilor. Această propunere a fost deja transmisă să fie luată în considerare la examinarea proiectului de decizie a Consiliului mun. Bălți nr. 4/20 din 25 iulie 2019 „Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional” „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea efectuării săpăturilor pe teritoriul municpiului Bălți”, prin solicitarea avizelor făcute de experți. Domnul Vadim Budarețchi a amintit, de asemenea, că este necesară accelerarea lucrărilor de aplicare a marcajelor rutiere pe secțiunile și segmentele de drum mai problematice din cauza traficului mai intens.

Un alt aspect important asupra căruia a atras atenția dl Vadim Budarețchi, constă în aceea ca întreprinderile municipale să întocmească un program de lucru astfel, încât să asigure lucrările neîntrerupte ale brigăzilor lor în perioada de toamnă-iarnă, astfel încât acestea să poată în orice moment în decursul zilei sau nopții să fie pregătiți pentru a acorda ajutor la eliminarea consecințelor accidentelor.

Last updated: octombrie 16, 2019 at 20:59 pm

Lasă un Răspuns