08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Seminarul cu privire la orientarea economică externă a ţărilor vorbitoare de limba rusă

//
Comentariu0

Funcţionarului public al Direcţiei Generale Financiar-Economice din cadrul Primăriei mun. Bălţi, Oborocean Pavel, i-a fost acordată posibilitatea de a participa la seminarul: ,,Orientarea economică externă pentru ţările vorbitoare de limba rusă’’. Seminarul s-a desfăşurat pe perioada 28 septembrie – 18 octombrie 2016 în oraşul Fuzhou (China), şi a fost organizat de Ministerul Comerţului al Republicii Populare Chineze, prin intermediul programului internaţional de instruire pentru funcţionarii publici.

Seminarul respectiv a cuprins descrierea politicii promovate de Republica Populară Chineză în dezvoltarea eficientă a exportului, precum şi strategia acestora în obţinerea unei dezvoltării durabile a economiei naţionale pe termen lung.

După cum a menţionat dl Pavel Oborocean: «Pe parcursul a 3 săptămîni, am avut ocazia să particip la Forumul Internaţional pe problema ecologiei, dar şi să vizitez mai multe întreprinderi din diferite oraşe, precum Fuhzou, Bejing, Xiamen şi Qingdao.

Participarea simultan la seminar şi posibilitatea de a cunoaşte tradiţiile şi cultura RPC, mi-a premis să înţeleg rolul tradiţiilor şi culturii unei naţiuni în asigurarea unei economii durabile în perioada ei de dezvoltare, dar şi să conştientizez rolul înalt al forţei de muncă în dezvoltarea unei economii.

Participarea la seminarul cu privire la orientarea economică externă a ţărilor vorbitoare de limba rusă din cadrul programului de instruire internaţională pentru funcţionarii publici, mi-a permis să-mi creez o nouă viziune cu privire la posibilitatea dezvoltării unei economii bazate pe un export eficient, care este un obiectiv al strategiei autorităţilor publice centrale şi locale din Republica Moldova. Strategia mun. Bălţi pe anii 2016-2019, aprobată prin decizia Consiliului municipal cu nr. 17/2 din 07.12.2015, unde sunt determinate priorităţile de formare a unei economii orientate export. Sunt recunoscător pentru posibilitatea acordată de a-mi îmbunătăţi nivelul de cunoştinţe şi aplicarea acestora în dezvoltarea mun. Bălţi”.

Last updated: noiembrie 16, 2016 at 12:05 pm

Lasă un Răspuns