08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Ședința Consiliului municipal Bălți. Toate întrebările de pe ordinea de zi au fost examinate

//
Comentariu0

În data de 05 iunie 2020, în sala festivă a Palatului municipal de cultură, s-a desfășurat ședința a V-a extraordinară a Consiliului municipal Bălți, prezidată de Marcoci Boris. Inițial pe ordinea de zi au fost incluse 47 de chestiuni, după ce s-au mai adăugat încă 3, la propunerea primarului municipiului Bălți, Renato Usatîi. Spre sfârșitul ședinței ordinea de zi a fost total epuizată, ca rezultat al aprobării și examinării tuturor chestiunilor propuse.

Din 50 de chestiuni, unanim au fost aprobate 29, restul – cu 1-2 abțineri.

Consilierii fracțiunii PSRM s-au abținut în totalitate de la vot pentru 3 proiecte de decizie (nr. 30, nr. 31, nr. 32 a ședinței a V-a extraordinară a CMB) cu privire la examinarea notificării Oficiului Teritorial al Cancelariei de Stat privind abrogarea decizei din decembrie 2019 „Cu privire la aprobarea contractului de subsidiere cu întreprinderile municipale”.

La punctul „Întrebări și interpelări ale consilierilor” doar două persoane au dorit să-și expună nemulțumirile: Veaceslav Zelenețkii (a ridicat problema pregătirii materialelor pentru discuții la ședințele comisiilor consultative de specialitate) și Sergiu Burlacu (problema achitării impozitului pe bunurile imobiliare ale cetățenilor social vulnerabili, precum și ridicarea unui monument pentru grăniceri, în apropierea parcului „Selecția”).

 

Last updated: iunie 5, 2020 at 13:02 pm

Lasă un Răspuns