08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Se prelungește perioada de depunere a dosarelor la Concursul pentru selectarea membrilor Consiliului de Transparență din municipiul Bălți

//
Comentariu0

Stimați bălțeni, Comisia pentru selectarea membrilor Consiliului de Transparență din mun. Bălți (aprobată prin dispoziția primarului nr. 272 din 11.09.2023) anunță prelungirea perioadei de depunere a dosarelor în vederea constituirii Consiliului de Transparență din municipiul Bălți, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind constituirea și funcționarea Сonsiliului de transparență din municipiul Bălți, aprobat prin decizia CMB nr. 7/25 din 22.08.2023.

Componența și termenul de constituire a Consiliului de Transparență din mun. Bălți (CTB)

CTB va fi format din 25 de membri, inclusiv coordonatorul, coordonatorul adjunct și secretarul. La formarea CTB se va ține cont de asigurarea principiului egalității de drepturi și șanse între membrii săi femei și bărbați, respectându-se cota minimă de reprezentare de 40% pentru ambele sexe.

Numărul reprezentanților societății civile în Consiliu ar trebui să fie de cel puțin două treimi din numărul membrilor aleși.

Consiliul se va constitui pentru o perioadă de 4 ani.

Criterii de eligibilitate:

Pot candida la funcția de membru al CLT reprezentanți ai:

 1. societății civile;
 2. asociațiilor obștești locale;
 3. primăriei mun. Bălți;
 4. instituţiilor publice ale municipiului Bălţi.

Membru al Consiliului poate fi o persoană fizică care își desfășoară activitatea în municipiul Bălți și corespunde, în totalitate, următoarelor condiții (declarate pe propria răspundere):

 1. este cetățean al Republicii Moldova;
 2. a împlinit vârsta de 18 ani;
 3. nu are antecedente penale;
 4. are domiciliul permanent/temporar în municipiul Bălți;
 5. are experiență de participare la lucrările organelor consultative și (sau) de experți, calificări profesionale în domenii de activitate ale APL, persoane juridice, al căror nivel de transparență va fi evaluat de Consiliul.
 6. are o reputație impecabilă;
 7. îndeplinește criteriile de incoruptibilitate (nu există suspiciuni rezonabile cu privire la săvârșirea actelor de corupție și a faptelor conexe, în sensul Legii integrității nr. 82/2017, nu a încălcat regimul juridic de declarare a proprietății și intereselor personale, conflict de interes, incompatibilitate, interdicții și/sau restricții).

Nu sunt eligibili: deputați, miniștri, conducători ai autorităților statului care exercită o funcție legislativă sau judecătorească, primar, consilieri municipali, conducători ai serviciilor desconcentrate și serviciilor publice locale. În același timp, aceștia pot participa oricând la lucrările Consiliului pentru informare și prezentare a întrebărilor referitor la problemele examinate de către Consiliul.

Depunerea dosarelor:

Candidații la concurs trebuie să prezinte:

 • Cerere privind includerea în Consiliul de transparență din municipiul Bălț, care cuprinde, inclusiv, consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (word);
 • CV-ul candidatului;
 • Chestionarul candidatului la Consiliul de transparență din municipiul Bălți (word).

Dosarele aplicanților se depun în format fizic sau electronic (semnate electronic), până la data de 27.10.2023 (ora 15.00), la Zona de informare din cadrul primăriei (mun. Bălți, Piața independenței, 1, et. I, tel. 0231 60094/ 0231 26450, e-mail: primaria@balti.md), unde vor fi înregistrate, iar solicitantul va fi informat despre recepționarea dosarului.

Candidații care vor fi admiși în baza dosarelor, vor fi examinați în baza interviului de către Comisia de evaluare, conform procedurii indicate în Regulamentul privind constituirea și funcționarea Сonsiliului de transparență din municipiul Bălți, aprobat prin decizia CMB nr. 7/25 din 22.08.2023.

*Consiliul de Transparență din mun. Bălți este un organ consultativ, la nivel municipal, format dintr-un grup de cetățeni de diferite profesii, ocupații, domenii de activitate interesați să participe, în mod voluntar, la monitorizarea și evaluarea transparenței autorităților administrației publice locale (în continuare  – APL), întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor ce își desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului Bălți, administrează și utilizează resurse financiare publice (în continuare – persoane juridice), precum și asistarea acestora în creșterea transparenței procesului decizional.

Last updated: octombrie 3, 2023 at 17:48 pm

Lasă un Răspuns