08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Rezultatele la interviu și nota finală la funcțiile publice temporar vacante și permanente în cadrul Direcției gospodărie comunală

//
Comentariu0
Nr. d/o Numele, prenumele Nota finală obţinută la interviu Nota finală la concurs

Specialist principal

Secția de control a calității și volumului serviciilor prestate de amenajare și salubrizare a municipiului în cadrul

Direcției gospodărie comunală

1 Grati Evghenia 9,70 9,85

 

Specialist superior

Secția dezvoltare economică, evidență, raportare și secretariat

1 Pavilescu Irina 9,50 9,75
Last updated: ianuarie 28, 2020 at 18:53 pm

Lasă un Răspuns