08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Reorganizarea centrelor sociale este o realitate a vieţii contemporane

//
Comentariu0

La data de 8 decembrie curent la şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Bălţi au fost audiate informaţiile, pregătite de către dna V. Munteanu, şef DAS şi PF, dna F. Rodiucova, şef Serviciul sănătate şi dna V. Rusu, şef DGFE privind activitatea Centrelor Sociale, finanţarea acestora, numărul beneficiarilor şi statele de personal. Consilierii au convenit să se adune cu managerii centrelor într-o altă şedinţă pentru a clarifica situaţia creată. Ceea ce şi s-a făcut.  Astfel, la data de 9 decembrie în incinta Primăriei mun. Bălţi a avut loc o întrevedere între consilierii municipali, Secretarul CMB și directorii, contabilii tuturor centrelor sociale din mun. Bălţi.

Despre rezultatele misiunii de audit desfășurate în cadrul centrelor sociale, a informat dna Maria Lisnic, şef Serviciu audit intern.

E de menţionat faptul, că centrele sociale, au fost create în baza contractelor, semnate între CMB şi Fondul Investiţiilor Sociale al RM, și metodologic se subordonează Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei. Bălțul este unicul oraş din republică, în care au fost create şi activează cu succes centre specializate pentru copiii străzii, pentru boschetari, femei şi bărbaţi care au suferit din cauza violenţei în familie, pentru oamenii în etate, singuratici, copii şi maturi cu probleme mintale, copii rămaşi fără grija părinţilor. Municipiul nostru este considerat un model, demn de urmat de toate celelalte localităţi ale ţării în ceea ce priveşte ajutorul real acordat beneficiarilor.

Discuţia a durat mai mult de 2 ore. La moment, problema acordării ajutorului profesionist medical şi social persoanelor cu dizabilităţi mintale este una stringentă din cauza lichidării dispensarelor psiho-neurologice așa cum prevede reforma în ocrotirea sănătăţii;  nu este rezolvată problema livrării hranei în centrele «Reîntoarcere» şi «Evrica»; după părerea consilierilor statele de personal al fiecărui centru conțin prea multe unități.

Deaceea au fost propuse următoarele schimbări: de a comasa unele centre; de a crea o contabilitate centralizată; a extinde spaţiul pentru centrul «Reîntoarcere» din cauza creşterii continuă a numărului de beneficiari; a procura un vehicul echipat şi termos pentru a transporta produsele alimentare finite; a transmite bucătăria în administrarea Î.M. “Aprovizionare”. Aceste propuneri vor fi discutate în cadrul întrevederii din 19 decembrie curent.

Schimbările sunt inevitabile, cel mai important este de găsit o soluție optimă ținînd cont de specificul serviciilor prestate.

Last updated: decembrie 12, 2016 at 16:09 pm

Lasă un Răspuns