08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Raport privind activitatea Asociației “Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți pentru anul 2017

//
Comentariu0

Asociaţia „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi desfășoară activități ce contribuie la realizarea:

 • Programului municipal de prevenire și control HIV/SIDA;
 • Strategiei municipale antidrog;
 • Strategiei municipale de Tineret.

Toate activitățile desfășurate sunt realizate în cadrul Acordului de colaborare cu Primăria mun. Bălți aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălți nr. 03/58 din 25.04.2013

1. Proiect “Asistența psihosocială a consumatorilor de droguri din mun. Bălți

 Scop – oferirea asistenei psiho-sociale pentru pacienții tratamentului de substituție din mun. Bălți

             Rezultate:      

 • 543 consumatori de substanțe psihoactive 152 consilieri) au beneficiat de suport psihologic în legătură cu conflicte interpersonale, dependență, stres, relații în familie, agresivitate etc.
 • 372 beneficiari (1400 de consilieri) au beneficiat de serviciile de suport ale asistentului social din cadrul proiectului;
 • 155 activități de informare și suport în grup pentru 234 beneficiari au fost organizate pe parcursul anului 2017
 • 2294 ex. de materiale informaţionale au fost distribuite

Total beneficiarti543 consumatori de substanțe psihoactive din numărul cărora – 152 sunt pacienți ai programului  de tratament de substituție cu metadonă.

Buget – 41 900 euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei si Malariei prin intermediul Grantului operat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate.

2. Proiect “Prevenirea HIV în mediul consumatorilor de droguri injectabile în mun. Bălți în baza strategiei Reducerea Riscurilor

Scop – prevenirea cazurilor noi de infectare cu HIV, infecții cu transmitere sexuală, hepatite virale în grupurile cu risc sporit de infectare.

Rezultate:

 • consumatori de droguri injectabile au beneficiat de servicii de reducere a riscurilor pe parcursul anului 2017, printre care se enumără:
 • 539 324 seringi distribuite
 • 545 221 şerveţele îmbibate cu alcool distribuite
 • 107 084 prezervative distribuite
 • 17 474 materiale informaţionale
 • 39 activități informaționale de grup organizate
 • 324 consilieri psihologice
 • 1465 consultații oferite, readresări, acompanieri către alte servicii efectuate de către asistentul social.
 • 444 persoane au fost testate la HIV prin intermediul testelor fluid salivar
 • 676 persoane au fost testate la HIV prin intermediul testelor fluid sangvin
 • 108 consultații oferite de medicul angiochirurg implicat în activitatea proiectului.

Buget – 97,735.00 euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei si Malariei prin intermediul Grantului operat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate

3. Proiect “Prevenirea HIV în mediul lucrătoarelor sexului comercial în mun. Bălți în baza strategiei Reducerea Riscurilor

Scop – prevenirea cazurilor noi de infectare cu HIV, infecții cu transmitere sexuală, hepatite virale în mediul lucrătoarelor sexului comercial.

             Rezultate:

 • 1192 persoane au beneficiat de servicii de reducere a riscurilor
 • 136 443 prezervative distribuite
 • 45 seminare, traininguri, întruniri informaţionale organizate pentru acest grup
 • 336 persoane consiliate de psiholog
 • 121 persoane au fost testate la HIV cu teste rapide fluid pe salivă și teste rapide fluid sangvine(consiliați pre/post și testați la HIV)
 • 6 387 materiale informaţionale distribuite acestui grup de  beneficiari

      Buget – 51,180.00 euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei și Malariei prin intermediul Grantului operat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate.

4. Activități destinate tinerilor din mun. Bălți în domeniul informării și promovării modului sănătos de viață

 • cel puțin 1500 de tineri implicați și informați în cadrul campaniilor informaționale și educaționale: „Sunt tânăr și optez pentru un mod sănătos de viață”;
 • Programe de voluntariat adresate elevilor și studenților instituțiilor de învățământ din mun. Bălți;
 • 15 Sesiuni de informare și instruire în domeniul prevenirii HIV și a consumului de droguri organizate pentru tineri
 • 3 acțiuni sociale și comunitare de marcare a Zilelor Internaționale în domeniul HIV/SIDA și combaterii consumului de droguri, organizate pe parcursul anului 2017;
 • Elaborate și distribuite materiale informaționale pentru tineri.

5. Proiect Activități de prevenire, identificare timpurie și referire pentru tratament TB a consumatorilor de droguri din mun.Bălți”

Scopul – Îmbunătățirea ratei de succes a tratamentului în rîndul pacienților CDI cu          tuberculoză  în mun.Bălți.

Rezultate:

 • 1399 CDI au fost informați și consiliați de la egal la egal
 • 263 persoane au prezentat simptome de TB și au fost referiți către examinarea la TB prin GeneXpert
 • 2 cazuri noi TB identificate ceia ce ne permite să concludem că CDI, beneficiarii proiectului sunt mai bine informați și prezintă un comportament mai sigur
 • 101 persoane au beneficiat de asistență psihologică privind TB
 • 8 persoare reântoarse în tratament din abandon
 • 41 persoane ce sunt în tratament au fost monitorizate si au finalizat cu succes tratamentul TB
 • 13 persoane din grupul de risc au fost referite către alte servicii sociale din municipiu
 • 943 materiale informaţionale distribuite.

        Buget – 12,000.00 euro din resursele Fondului Global pentru combaterea HIV, Tuberculozei și Malariei prin intermediul Grantului operat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate

6. Proiect „Să colorăm copilaria”

Scopul –  organizarea timpului liber a copiilor afectați/infectați HIV prin amenejarea unui spațiu de joacă pe teritoriul Centrului de asistență integrată a persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV al Asociației “Tinerii pentru Dreptul la Viață”, Bălți.

Rezultate:

La data de 31 mai 2017, în curtea Centrului de asistență integrată a persoanelor cu risc sporti de infectare cu HIV al Asociației ”Tinerii pentru dreptul la viață” Bălți a fost inaugurat un teren de joacă cu o suprafață de 30m2 cu tobogane moderne, balansoare, leagăne, carusele, etc.

 • Circa 100 copii care traiesc sau sunt afectati de HIV si SIDA cu virsta cuprinsa intre 3 si 15 ani benefeciaza de spatiul de joaca. Fiind descriminati in gradinite si scoli copilasii petrec vesel timp pe teren de joaca intre timp ce parintii primesc servicii necesare la Centru.
 • Mărirea numărului de beneficiari la activitățile desfășurate de Asociația ”Tinerii pentru dreptul la viață”.

Buget – 2000 USD din partea Programului Diasporei Engagement Hub al Biroului Relații cu Diaspora, implementat în parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, misiunea în Moldova, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.

La amenajarea terenului a contribuit și ICS DRA Draexlmaier Automotive SR cu o sumă de 2000 lei.

 Date de contact:

Moldova, mun. Bălţi
Bd. Victoriei 7A,  MD3100
Tel/fax: +373 231 39332;39339
E-mail: [email protected],
www.tdvbalti.md

Președinte –  Ala Iațco, 079571441

Last updated: ianuarie 22, 2018 at 13:46 pm

Lasă un Răspuns