08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Programul „Locuinţa protejată”

//
Comentariu0

La data de 11 iulie a avut loc şedinţa comisiei de funcţionare a serviciului social „Locuinţa protejată”, preşedinte dna Irina Serdiuc. La ordinea de zi s-au discutat 2 chestiuni: privind sistarea serviciului pentru 2 beneficiari şi atribuirea spaţiul locativ altor 2 beneficiari.

Galina Cojocari, invalid de gr.II, va fi plasată la locul de trai a tutorilor în raoinul Ungheni, unde dna Cojocari va fi monitorizată de către asistenţii sociali locali.

Gabriela Mironaş şi Ivan Borin, devenind cuplu familial, au primit un apartament separat, conform deciziei CMB şi au plecat din locuinţa protejată. Direcţia asistenţei sociale va continua monitorizarea acestui cuplu, acordarea ajutorului material familiei invalizilor, deoarece venitul lor lunar abia depăşeşte suma de 1000 de lei.

Alte două persoane cu dizabilităţi, Ecaterina Lihanova şi Maia Chit au fost incluse în programul „Locuinţa protejată” şi conform hotărîrii comisiei vor beneficia de acest serviciu timp de 6 luni. Mai mult ca atît vor rămîne sub supravegherea atît Direcţiei a asistenţă socială, cît şi lucrătorilor sociali ai Centrului de Sănătate Mintală.

Apartamentul protejat de pe strada Independenţei este unul din cele 4 care au fost iniţiate de către AO „Somato”, a fost trecut la bilanţul Centrului de Sănătate Mintală, întrodus în Regulamentul Centrului.
Beneficiarii programului care au deprinderi şi unele abilităţi de trai independent, vor locui separat sub vizorul asistenţilor sociali, lucrătorii Centrului conform planului individual de acţiuni. Plata pentru serviciile comunale achitate conform formulei pentru internatele psiho-neurologice: finanţarea din bugetul local şi din sursele proprii. Pentru ei este obligatoriu angajarea în cîmpul muncii şi fiind salarizaţi putea achita serviciile. Despre aceasta s-a menţionat anterior la inaugurarea primului apartament protejat în an. 2011.

Last updated: iulie 14, 2016 at 15:56 pm

Lasă un Răspuns