08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Programul de elaborare a proiectelor deciziilor supuse consultărilor publice în trimestrul IV 2021

//
Comentariu0
Nr. d/o Tipul deciziei Denumirea proiectului deciziei Metoda consultării Termenii de iniţiere a elaborării proiectului  deciziei Termenii de iniţiere a consultărilor publice pe margina proiectului de decizie
1.        Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la inițierea procedurii de consultare publică cu societatea civiilă la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de соmеrț local”  

Audieri publice

 

29.09.2021 – 14.10.2021

 

15.10.2021- 29.10.2021

2.        Decizia Consiliului municipal Bălți

 

Cu privire la inițierea procedurii de consultare publică сu societate civilă în procesul decizional „Cu privire la atribuirea denumirilor și perimetrului străzilor IP „Drujba””

 

 

Solicitarea opiniei societății civile

 

04.10.221-15.10.2021

 

18.10.2021-05.11.2021

3.        Decizia Consiliului municipal Bălți

 

Cu privire la inițierea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți ,,Cu privire lа арrоbаrеа bugetului municipal Вălți pentru anul 2022″  

Audieri publice

 

20.11.221

 

21.11.2021-06.12.2021

4.        Decizia Consiliului municipal Bălți

 

Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Planului local de acțiuni în domeniul eficienței energetice în mun. Bălți anii 2022-2024, sectorul clădiri publice”

 

 

Dezbateri publice

 

11.10.2021-01.11.2021

 

02.11.2021-19.11.2021

5.        Decizia Consiliului municipal Bălți

 

Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ”Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni «Bălți–oraș verde»” Solicitarea opiniei experților 01.10.2021 – 31.10.2021 01.11.2021 – 01.12.2021
6.        Decizia Consiliului municipal Bălți

 

Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2021-2022 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal”

 

Crearea grupului de lucru ad-hoc 19.10.2021 – 25.10.2021 26.10.2021 – 19.11.2021
7.        Decizia Consiliului municipal Bălți

 

Cu privire la aprobarea Programului de Revitalizare Urbană al mun. Bălți pentru anii 2022-2024

 

Audieri publice 24.11.2021 – 12.12.2021 13.12.2021 – 21.12.2021
Last updated: ianuarie 15, 2022 at 8:55 am

Lasă un Răspuns