08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Programul de elaborare a proiectelor deciziilor supuse consultărilor publice în trimestrul II 2022

//
Comentariu0
Nr. d/oTipul decizieiDenumirea proiectului decizieiMetoda consultăriiTermenii de iniţiere a elaborării proiectului  decizieiTermenii de iniţiere a consultărilor publice pe margina proiectului de decizie
1.       Dispoziția primarului mun. Bălți Cu privire la inițierea și desfășurarea procedurii de consultare publică cu societatea civilă asupra proiectului Regulamentului privind ținerea lucrărilor de secretariat, circulația și evidența documentelor în Primăria mun. Bălți 

Crearea grupului de lucru ad-hoc

 

18.01.2022- 31.03.202201.04.2022- 22.04.2022
2.       Dispoziția primarului mun. BălțiCu privire la inițierea procedurii de consultare publică cu societatea civilă asupra proiectului dispoziției primarului „ Cu privire la aprobarea Politicii de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale gestionate de către Primăria mun. Bălți”Solicitarea opiniei experților01.04.2022- 29.04.202203.05.2022- 26.05.2022
3.       Decizia Consiliului municipal BălțiСu privire la inițierea consultărilor publice la proiectul de decizie al Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a raporturilor juridice de superficie și locațiune, ale căror obiecte constituie terenurile proprietate municipală”Audieri publiciPână la 28.03.202229.03.2022- 18.04.2022
4.       Decizia Consiliului municipal BălțiCu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ,,Cu privire la aprobarea Programului municipal ,,Alimentația copiilor sugari pentru anii 2022-2025””.Solicitarea opiniei experților11.04.2022- 26.04.202227.04.2022- 17.05.2022
5.       Decizia Consiliului municipal BălțiCu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Codului de etică al alesului municipal Bălți”.Dezbateri publice04.04.2022- 29.04.202202.05.2022- 20.05.2022
6.       Decizia Consiliului municipal BălțiCu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” dlui Șmuț Vladimir”.Dezbateri publice04.04.2022- 18.04.202219.04.2022- 10.05.2022
7.       Decizia Consiliului municipal BălțiCu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți”dlui Scoric Vasili”.Dezbateri publice04.04.2022- 18.04.202219.04.2022- 10.05.2022
8.       Decizia Consiliului municipal BălțiCu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți”dlui Donnic Dmitri (post-mortem)”.Dezbateri publice04.04.2022- 18.04.202219.04.2022- 10.05.2022
9.       Decizia Consiliului municipal BălțiCu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Bălți”dlui Taucci Vasile (post-mortem)”.Dezbateri publice04.04.2022- 18.04.202219.04.2022- 10.05.2022
Last updated: aprilie 13, 2022 at 18:09 pm

Lasă un Răspuns