08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Primăria mun. Bălți organizează concursul de finanțare din bugetul municipal a proiectelor de utilitate publică, înaintate de asociațiile obștești din municipiu

//
Comentariu0

Conform dispoziției primarului nr. 81 din 07.05. 2021 , în temeiul Instrucţiunii privind finanţarea din bugetul municipal a proiectelor de utilitate publică şi a comenzilor sociale pentru realizarea programelor/planurilor municipale din sfera socială, aprobate prin dispoziţia primarului nr. 135 din 05.08.2020, având în vedere domeniile prioritare și prioritățile de finanțare a proiectelor de utilitate publică, stabilite pentru anul 2021 prin  dispoziția primarului nr. 234 din 13.11.2020 și în scopul realizării planurilor și a programelor municipale din sfera socială, încurajării parteneriatului și cooperării autorităţilor publice locale cu societatea civilă din teritoriu, creării oportunităților de participare activă a societății civile în viaţa municipiului se aprobă anunțul privind organizarea și desfășurarea concursului.

Comisia de concurs pentru evaluarea proiectelor de utilitate publică și a comenzilor sociale, instituită prin dispoziția primarului nr. 135 din 05.08.2020, anunță lansarea Concursului de finanțare din bugetul municipal a proiectelor de utilitate publică, înaintate de asociații obștești din municipiul Bălți, în scop de realizare a programelor/planurilor municipale din sfera socială.

Suma mijloacelor financiare alocate anual din bugetul municipal pentru finanţarea proiectelor de utilitate publică: nu mai mică de 5 mln lei.

Termenii de desfășurare și organizare a concursului: 2021 – 2026.

Data – limită de depunere a dosarelor de concurs: 13.07.2021.

Modul de depunere a dosarelor:

Documentele de proiect vor fi prezentate la Secția relații cu publicul din cadrul Direcției managementul documentelor și relații cu publicul a primăriei (mun. Bălți, piața Independenței nr. 1, bir. 314) până la 13.07.2021, ora 16:00.

Persoana de contact: Cemîrtan Viorica, tel: 0231-264-50, e-mail: [email protected]

Rezultatele vor fi publicate pe pagina oficială a primăriei, precum și în mass-media municipală, după posibilitate, în termen de 5 zile de la data stabilirii de Comisia de concurs a proiectului învingător.

Mai multe detalii în dispoziția nr. 81 din 07.05.2021.

Last updated: mai 13, 2021 at 8:41 am

Lasă un Răspuns