08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Primăria mun.Bălți anunță procedura de achiziționare prin cererea ofertelor de preţuri – Reparația capitală a blocului alimentar în Liceul Teoretic ”M.Eminescu”

//
Comentariu0

Primăria mun.Bălțanunță procedura de achiziționare prin cerereofertelor de preţuri16/01481 CodCPV 45453000-7 – Reparația capitală blocului alimentar îLiceul TeoreticM.Eminescudin mun.Bălțconform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret șSport Primăriei mun.Bălți.

FISA DE DATE A ACHIZITIEI M.Eminescu bloc

Last updated: iulie 1, 2016 at 0:49 am

Lasă un Răspuns