08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Primăria mun.Bălți anunță procedura de achiziționare – Achiziționarea „Servicii de organizare a alimentației copiilor în tabăra de odihnă „Olimpieț”

//
Comentariu0

Primăria mun.Bălți anunță procedura de achiziționare – Achiziționarea „Servicii de organizare a alimentației copiilor în tabăra de odihnă „Olimpieț” conform necesităților Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a Primăriei mun.Bălți.”

Data:19.05.2017.

Ora:10.00.

FDA
COP
Formular informativ despre ofertant
ANUNȚ DE PARTICIPARE
Declaraţia privind conduita etică
Declaraţia de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire
contract — model
Lista serviciilor, Specificaţii tehnice și de preț

Last updated: mai 11, 2017 at 15:45 pm

Lasă un Răspuns