08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Primăria mun. Bălți anunță concursul de selectare al membrului Comisiei de examinare și selectare a programelor și/sau proiectelor pentru tineri

//
Comentariu0

Primăria mun. Bălți anunță concursul de selectare al membrului Comisiei de examinare și selectare a programelor și/sau proiectelor pentru tineri în cadrul Programului municipal de Granturi pentru organizațiile de tineret și al concursului municipal de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor.

La concurs pot participa candidați cu experiență de lucru în cadrul unei organizații de tineret, care participă activ în evoluția comunitară și civică a municipiului și țării.

Cerinţe pentru catididat:

  • Să fie cetăţean al  Republicii Moldova;
  • Să deţină experienţă de lucru în cadrul unei organizaţii de/pentru tineret pe parcursul ultimilor 2 ani;
  • Să posede cunoştinţe aprofundate în domeniul politicilor de tineret, precum şi în celelalte domeniii conexe (inclusiv cunoştinţe despre strategiile din domeniul tineret, programele şi planurile naţionale cu caracter intersectorial, actele normative în domeniu, situaţia curentă în sector etc). De asemenea, să cunoască principalele programe guvernamentale şi municipale pentru tineret, precum şi alte iniţiative şi proiecte majore de tineret realizate de structurile de tineret;
  • Să fi fost implicat/ă sau să aibă cunoştinţe despre procesul de elaborare şi implementare a documentelor de politici în domeniul tineretului la nivel municipal sau național. Să cunoască principalele instituţii, organizaţii de tineret, mişcări, de tineret şi autorităţi ale administraţiei publice locale responsabile de dezvoltarea domeniului de tineret;
  • Să cunoască tendinţele actuale în politicile de tineret la nivel municipal și naţional, preferabil experienţă în materie de politici de tineret la nivel european;
  • Să fie responsabil/ă şi cu spirit de iniţiativă.

Dosarul candidaţilor/telor trebuie să conţină următoarele documente:

  • Scrisoarea de motivaţie;
  • Raportul de activitate pentru anul curent;
  • Copia Statutului şi a Certificatului de înregistrare a organizaţiei.

*Este salutabilă prezenţa Certificatului de utilitate publică.

Doritorii au posibilitatea de a depune dosarele pentru participarea la concursul de selectare al membrului Comisiei de examinare și selectare a programelor și/sau proiectelor pentru tineri în cadrul Programului municipal de Granturi pentru organizațiile de tineret și a concursului municipal de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor, în bir. 425 al primăriei mun. Bălți până la data de 24 noiembrie 2021.

Informaţii suplimentare la tel: (231) 2-13-40.

Last updated: noiembrie 15, 2021 at 19:11 pm

Lasă un Răspuns