08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Posturilor vacante de directori ai instituţiilor de învăţămînt artistic extraşcolar din mun. Bălţi.

//
Comentariu0

A V I Z

          Primăria mun. Bălţi anunţă din data de 11.01.2016 concurs pentru ocuparea posturilor vacante de directori ai instituţiilor de învăţămînt artistic extraşcolar din mun. Bălţi, după cum urmează:

  1. Şcoala de Muzică „George Enescu”
  2. Şcoala de Arte Plastice pentru Copii
  3. Şcoala de Arte „Ciprian Porumbescu”

LA CONCURS POT PARTICIPA:

  • Cetăţeni ai Republicii Moldova cu studii superioare în domeniul învăţămîntului artistic;
  • Are o vechime în muncă în domeniul învăţămîntului artistic de cel puţin 3 ani;
  • La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 de ani;
  • Cunoaşte limba română,/este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic), pentru exercitarea funcţiei.
  • Nu are antecedente penale, nu a fost concediat în ultimii 5 ani în baza art.86 alin.(1) lit m) şi n) din Codul Muncii al RM.

 

Primirea actelor va avea loc la Secţia Cultură, biroul nr. 447

str. Independenţei,1 tel. de contact: 0231-54-693;

 

Data limită de depunere a dosarului este 11.02.2016.

Last updated: noiembrie 17, 2016 at 17:23 pm