08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Particularitățile organizării muncii în unitățile bugetare

//
Comentariu0

În scopul diminuării riscului de răspândire a infecției COVID-19, Guvernul Republicii Moldova a hotărât:

1. Începând cu 15 iunie 2020, conducătorii unităților bugetare din subordinea Guvernului vor organiza munca salariaților în cicluri periodice cu durata de 2 săptămâni consecutive, ținând cont de următoarele particularități:

  • se va atrage la serviciu doar personalul strict necesar pentru asigurarea funcționalității unității, a cărui activitate necesită prezența obligatorie la locul de muncă;
  • se va exclude prezența și/sau interacțiunea salariaților în 2 cicluri consecutive;
  • se va organiza munca la distanță pentru personalul a cărui activitate nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă;
  • se va dispune timpul de staționare pentru salariații care nu sunt în concedii anuale, concedii neplătite, nu sunt prezenți la locul de muncă și care nu pot asigura munca la distanță.

2. Normele de organizare a muncii prevăzute în punctul 1 nu sunt obligatorii pentru instituțiile medico-sanitare, serviciile de salvare, urgență, asistență socială, organele apărării naționale, ordinii publice, securității naționale, administrării veniturilor vamale, sistemului administrației penitenciare, organizarea activității în instituțiile respective fiind efectuată la discreția conducătorilor, la necesitate.

3. Se recomandă autorităților publice independente și autorităților administraţiei publice locale, la organizarea activității unităților, să se conducă de prevederile punctului 1 din prezenta hotărâre.

Last updated: iunie 15, 2020 at 17:39 pm

Lasă un Răspuns