08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Noul Cod Funciar: Terenurile agricole vor putea fi cumpărate doar de cetățenii Republicii Moldova

//
Comentariu0

Terenurile cu destinație agricolă, dar și cele din fondul forestier, vor putea fi cumpărate și vândute doar de cetățenii Republicii Moldova. Astfel, persoanele străine și apatrizii nu vor putea procura aceste terenuri, iar în cazul în care vor deveni proprietari prin moștenire, vor fi obligați să le vândă în termen de un an. Prevederea este inclusă în noul Cod Funciar, aprobat de Executiv. Documentul reglementează relațiile dintre deținătorii terenurilor și autoritățile publice, dar și responsabilitățile proprietarilor – aceștia vor fi obligați să înregistreze dreptul asupra terenului în Registrul Bunurilor Imobile, dar și să întreprindă măsuri de protecție a solului. Controlul asupra utilizării și protecției terenurilor publice și private va fi preluat de autoritățile publice locale.

Pentru detalii accesați

Sursa: Direcţia comunicare şi protocol – [email protected]

Last updated: noiembrie 21, 2018 at 17:37 pm

Lasă un Răspuns