08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Noi restricții aprobate de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a Republicii Moldova

//
Comentariu0

În contextul riscului sporit de răspândire în continuare a infecției provocate de virusul SARS CoV-2 și în scopul asigurării unui grad adecvat de pregătire și răspuns la infecția COVID-19, în conformitate cu recomandările actualizate ale Organizației Mondiale a Sănătății privind considerentele pentru implementarea sau ajustarea măsurilor de sănătate publică în contextul COVID-19, precum și a bunelor practici europene și internaționale, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a Republicii Moldova, întrunită în ședință în data de 22 septembrie, a emis hotărârea nr. 66:

 1. Se stabilesc măsurile generale de prevenire și control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național, conform anexei nr. 1.
 2. Se stabilesc măsurile de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii și controlul infecției COVID-19 valabile în perioada stării de urgență în sănătate publică, conform anexei nr. 2. Măsurile prevăzute în anexa nr. 2 se vor pune în aplicare de la 1 octombrie 2021.
 3. Agenția Națională pentru Sănătate Publică stabilește, odată la 7 (șapte) zile, în fiecare zi de luni, pragul de alertă pentru nivelul național și pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi, unitățile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea: municipiul Chişinău, municipiul Bălţi şi unitățile administrativ-teritoriale ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, în baza indicatorilor incidenței stabiliți în anexa nr. 2.
 4. În termen de 48 de ore de la atribuirea de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică a pragului de alertă pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi, unitățile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea: municipiul Chişinău, municipiul Bălţi şi unitățile administrativ-teritoriale ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, se vor convoca comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, care au obligația de a institui măsurile de sănătate publică prevăzute în anexa nr.2 pentru fiecare localitate a unității administrativ-teritoriale din gestiune în corespundere cu pragul de alertă stabilit. Măsurile aplicate se mențin pentru o perioadă de 14 zile.
 5. Ministerul Muncii și Protecției Sociale va propune un pachet de facilități, în sfera sa de competență, pentru încurajarea vaccinării angajaților din prima linie, a căror activitate profesională implică interacțiune directă cu cetățenii, cu risc înalt de de infectare, din următoarele categorii profesionale:

1) personalul instituțiilor medico-sanitare publice și private, al instituțiilor sociomedicale și al instituțiilor de reabilitare/recuperare/balneosanatoriale;

2) personalul centrelor de plasament pentru copii;

3) personalul centrelor de plasament pentru vârstnici;

4) personalul din instituțiile de învățământ;

5) personalul din unitățile poștale care interacționează nemijlocit cu clienții;

6) personalul din unitățile bancare care interacționează nemijlocit cu clienții;

7) angajații structurilor subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne și ai Serviciului Vamal;

8) angajații autorităților publice centrale și locale care au atribuții de control, precum și toți cei care, prin natura activității, interacționează nemijlocit cu cetățenii;

9) angajații autorităților publice centrale și locale care acordă servicii intrând în contact direct cu persoanele fizice;

10) angajații antrenați în activitățile supuse măsurilor de protecție sectoriale prevăzute la pct. 2, 3 și 4 din anexa nr. 2, care interacționează nemijlocit cu clienții.

 1. Se abrogă Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 54 din 29 aprilie 2021 și punctele 2, 3, 4 din Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 59 din 13 august 2021.
 2. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor aprobate, aducându-le în concordanță cu hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.
 3. Autoritățile publice vor colabora cu mass-media pentru a informa publicul despre prevederile prezentei hotărâri și despre necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive și a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19.
 4. Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și de forma juridică de organizare.
 5. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi drept temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor fizice şi juridice.
 6. Se solicită autorităţilor din domeniul ordinii publice și organelor cu funcții de control să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, în conformitate cu domeniile de competență.

Anexa nr. 1 la Hotărârea CNESP nr. 62 din 22.09.2021

Anexa nr. 2 la Hotărârea CNESP nr. 62 din 22.09.2021

Last updated: septembrie 24, 2021 at 9:29 am

Lasă un Răspuns