08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Mesajul Primăriei mun. Bălți cu prilejul celei de-a 30-a aniversări de la crearea Armatei Naționale a Republicii Moldova

//
Comentariu0

În conformitate cu Declarația de Independență a Republicii Moldova și în scopul asigurării apărării suveranității republicii și integrității ei teritoriale, la 3 septembrie 1991, prin decretul nr. 193 al Președintelui Republicii Moldova Mircea Snegur, au fost create Forțele Armate ale Republicii Moldova.

Ziua Armatei Naționale este un bun prilej de a ne exprima profunda recunoștință militarilor țării noastre care asigură securitatea statului, ordinea publică, participă activ la înlăturarea consecințelor diverselor calamități și altor situații critice.

Datorăm astăzi respect și plecăciune celor dintâi ofiţeri şi subofiţeri, ce au luptat pentru Independenţa ţării şi au contribuit la formarea armatei Republicii Moldova, precum și succesorilor lor, militari de toate gradele, care, în toți acești 30 de ani de Independență, au realizat cu bună credință misiunea lor supremă de pacificare. Anume acestor oameni de bună credinţă, adevăraţi patrioţi ai țării, le spunem un mare „Mulţumesc”.

Este o onoare și mândrie să realizăm că Brigada 1 Infanterie Motorizată „Moldova”, dislocată în municipiul Bălți, este prima unitate a Armatei Naționale ce a depus jurământul de credință tânărului stat, fapt cu care Bălțiul se remarcă și se mândrește. La 10 aprilie 1992, primele subunități ale brigăzii au depus Jurământul Militar de credință și devotament Patriei și poporului Republicii Moldova. Prin ordinul Ministrului Apărării al Republicii Moldova, din 11 apilie 1992, comandantul brigăzii a fost numit colonel Leonid Carasiov. La 29 mai, pentru prima dată, în serviciul de gardă au intrat militarii moldoveni. Pe 9 august 1993, prin ordinul Ministrului Apărării al Republicii Moldova, brigăzii i-a fost acordat numele de onoare „Moldova”.

De atunci și până acum militarii Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova” s-au remarcat într-un șir de misiuni și exerciții militare: „Scutul Păcii-96”, „Parteneriat pentru Pace”, „Medceur-97”, „Cooperative Best-Efort-98”, „Scutul Albastru-99”, „Nord-2003”, „Пивдень-2004”, „Nord-2005” și multe altele.

În cinstea militarilor, la 19 iunie 2021, a fost inaugurat Monumentul eroilor căzuți la datorie pentru integritatea Republicii Moldova.

Distinși militari!

Stimați generali, ofițeri, subofițeri, sergenți, soldați, studenți militari!

Dragi veterani și militari în rezervă!

Profesia de militar reprezintă, în același timp, sacrificiu și jertfire, curaj și vitejie, onoare și cinste, demnitate și abnegație. Or, prin felul cum vă faceți datoria, chiar și departe de casă, contribuiți enorm la asigurarea securității naționale şi la îndeplinirea angajamentelor internaționale. De voi depinde mult pacea și liniștea pe acest Sacru meleag.

De Ziua Armatei Naționale, Vă urăm tuturor bărbăție, tărie de caracter, verticaliate, dedicaţie şi devotament. Multă sănătate în nobila dvs profesie!

Vă apreciem mult sacrificiul în numele Patriei!

Last updated: septembrie 3, 2021 at 9:13 am

Lasă un Răspuns