08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Măsurile de prevenire și combatere a incendiilor de vegetație uscată și importanța lor

//
Comentariu0

Conform datelor furnizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, în anul 2021 s-a înregistrat o creștere a cazurilor de ardere a vegetației uscate. De la începutul anului, au avut loc 1611 intervenții de lichidare focarelor de ardere a vegetației uscate pe teritoriul țării, în urma cărora au fost afectate 4109,8 ha teren.

Arderea vegetației uscate poate avea efecte negative directe și/sau indirecte, asupra mediului, a sănătății și a bunurilor și resurselor deținute, printre care:

  • poluarea aerului prin substanțele toxice emanate, precum monoxidul de carbon, dioxidul de sulf, funinginea, oxizii de azot, hidrocarburile și dioxinele, care pot cauza, chiar și în cantități mici, intoxicații, afecțiuni ale sistemului nervos central și ale mucoasei ochiului;
  • diminuarea fertilității solului;
  • afectarea florei și faunei;
  • poluarea mediului ambiant;
  • cheltuieli financiare pentru normalizarea situației create.

Rolul cetățeanului?

Conform prevederilor Codului Funciar nr. 828 din 25.12.1994 (art. 79), întreținerea terenurilor și modul lor de protecție este obligațiunea deținătorilor de teren, care sunt, astfel, obligați să protejeze terenurile prin înlăturarea resturilor vegetale de pe suprafețele gestionate, respectând modul stabilit de colectare.

Conform deciziei Consiliului municipal nr. 4/60 din 30.04.2015:

  • Persoanele fizice şi juridice, care activează pe teritoriul municipiului Bălţi, sunt obligate să efectueze regulat curățenia/salubrizarea teritoriilor, să efectueze evacuarea deșeurilor de producere şi de consum, din rezultatul activității lor. Proprietarii terenurilor efectuează evacuarea deșeurilor şi deșeurilor voluminoase în baza contractului încheiat cu un furnizor de servicii sau de sine stătător.
  • Fierul vechi, ramurile tăiate ale copacilor, frunzele şi vegetația uscată, alte deșeuri colectate, urmează a fi depozitate în locurile special autorizate şi evacuate în măsura acumulării de executorul lucrărilor, dar nu mai puțin de o dată în săptămână.
  • Se interzice înmormântarea şi arderea gunoiului, arderea deșeurilor, frunzelor, tarei, deșeurilor industriale, încingerea rugului, inclusiv pe teritoriile interne ale întreprinderilor şi gospodăriilor private.
  • În perioada căderii frunzelor, organizațiile responsabile de curățarea teritoriilor întărite efectuează curățirea şi îndepărtarea frunzelor căzute de pe gazoane cu depozitarea lor în locuri special stabilite în baza unui contract încheiat cu un furnizor de servicii sau de sine stătător.
  • Se interzice depozitarea frunzelor pe platourile cu containere.

Decizia CMB nr. 4/60 din 30.04.2015pdf

Last updated: noiembrie 2, 2021 at 18:20 pm

Lasă un Răspuns