08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

La Bălți – gradul de alertă „Cod roşu”

//
Comentariu0

În contextul actualizării datelor despre situaţia epidemiologică prin infecţia COVID-19, Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi, la ședința online din 19 august 2021, a aprobat hotărârea nr. 34, prin care se stabilește:

  1. În baza indicatorului de incidenţă cu COVID-19 în municipiul Bălţi se stabileşte gradul de alertă „Cod roşu”, cu menţinerea măsurilor de sănătate publică, conform Planului de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (Versiunea 2), în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ (aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a CNESP).
  2. Este obligatorie purtarea măştilor de protecţie în toate spaţiile publice închise, în transportul public şi la staţiile de aşteptare, inclusiv în spaţiile deschise, unde nu este posibilă respectarea distanţei fizice, masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.
  3. Conducătorii instituţiilor, întreprinderilor, organizaţiilor, agenţiilor şi instituţiilor din subordine, indiferent de forma de proprietate, vor asigura un mediu sigur de activitate la locul de muncă, precum şi facilitarea şi încurajarea activă a personalului din subordine pentru vaccinarea împotriva COVID-19, ca unica măsură de sănătate publică pentru prevenirea şi controlul infecţiei, în scopul atingerii către data de 01.09.2021 a unei rate de vaccinare în rândul angajaţilor de minimum 70%.
  4. Procesul de vaccinare anti-COVID-19, cu orice vaccin disponibil şi aprobat pentru utilizare în Republica Moldova, rămâne măsura esenţială de sănătate publică recomandată pentru toate persoanele cu vârsta de peste 18 ani. Vaccinarea este gratuită şi disponibilă pentru toţi doritorii, indiferent de viza de reşedinţă sau locul de trai, în toate instituţiile medicale de asistenţă medicală primară (Centrele Medicilor de Familie, Centrele de Sănătate, Centrul Municipal de Vaccinare, punctele mobile de vaccinare şi prin echipele mobile de vaccinare).
  5. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidenţă epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu). Întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituţiilor publice, de învăţământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecţie.
  6. Se admite desfăşurarea manifestărilor oficiale, dedicate Zilei Independenţei şi Sărbătorii „Limba noastră”, organizate de Primăria mun. Bălţi, în data de 27 şi 31 august 2021 cu respectarea măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.
  7. Hotărârile Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi sunt executorii pentru autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare, care se află sau îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului Bălţi.
  8. Se solicită reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre prevederile prezentei hotărâri şi necesitatea vaccinării şi respectării stricte a măsurilor restrictive şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.
  9. Nerespectarea măsurilor de sănătate public, expuse în prezenta hotărâre, constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.
  10. Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Primăriei municipiului Bălţi.
Last updated: august 20, 2021 at 16:04 pm

Lasă un Răspuns