08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

IV ședința extraordinară — 15.02.2018

//
Comentariu0

Pregătirea

Cu privire la convocarea

Ordinea de zi
a ședinței a IV extraordinară
a Consiliului municipal Bălți
din 15.02.2018

  1. Cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere la implementarea măsurilor de sporire a eficienței energetice a clădirilor publice în municipiul Bălți din cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.

Raportor – Tatiana Dubițkaia – șeful Direcției învățămînt, tineret și sport.

Graficul de lucru a comisiilor consultative specializate

GRAFICUL DE LUCRU
al Consiliului pentru pregătirea şedinţelor IV din 15.02.2018

Denumirea acţiunii Ora şi locul Participanţi
14 februarie 2018, miercuri
Şedinţa CCS pentru activităţi economico-financiare 13.00,

bir. 311

Şmulschii Ghenadie – preşedinte, Pasat Dmitrii – secretar, Cudreaşova Svetlana, Lisnic Antoniu, Grigorişin Nicolai, Povonschii Vitalii, Topolniţki Oleg
Şedinţa CCS pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului 15.00,

bir.311

Frecauţan Boris, Cojuhari Iuri, Marcoci Boris, Buciațchi Pavel, Șaric Oleg, Ceaicovscaia Galina, Cimili Eduard
Şedinţa CCS pentru drept şi disciplină 15.30,

bir.311

Griţco Elena – preşedinte, Lefter Marcel secretar, Popenco Raisa, Ciornîi Andrei, Bînzari Igor, Șvarț Mihail, Iordan Serghei
Şedinţa CCS pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică 16.00,

bir.311

Oserbaeva Svetlana preşedinte, Grădinaru Renata – secretar, Tuceac Boris, Bondari Olga, Usatîi Alexandr, Ghiţu Vladimir, Dilion Diana
Şedinţa CCS pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale 16.30,

bir.311

Basistîi Igor – preşedinte, Rîbac Elena – secretar, Cheptenari Vladimir, Badiuc Evghenia, Dobrogeanu Vasile, Rojac Nina, Balan Serghei
Şedinţa fracţiunii ”Partidul Nostru” 17.00,

bir.334

Consilierii fracţiunii ”Partidul Nostru”
15 februarie 2018, joi
Şedinţa Consiliului municipal Bălţi 10.00,

bir. 101

Consilieri CMB.Persoanele invitate conform listei

Proiecte, rapoarte de specialitate, avize juridice, note informative, etc.

Сhestiuni suplimentare

Procese-verbale și avize ale Comisiilor Consultative de Specialitate

CCS pentru activităţi economico-financiareCCS pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului

CCS pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale

CCS pentru drept şi disciplinăCCS pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică

Proces-verbal al ședinței Consiliului mun. Bălți

Lista deciziilor

Video

Actualizat: 28.02.2018

Last updated: noiembrie 14, 2018 at 18:47 pm

Lasă un Răspuns