08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Invitație la consultările publice asupra proiectului deciziei CMB „Cu privire la aprobarea Planului de Dezvoltare Economică Locală al mun. Bălţi pentru anii 2020-2022, în cadrul proiectului „Primarii pentru Creștere Economică”.

//
Comentariu0

Evenimentul de consultare publică se va desfășura la data de 01 septembrie 2020, începând cu orele 13:00, sala 101, în incinta primăriei Bălți.

Inițiativa de întocmire a acestui proiect de decizie este rezultatul aderării la proiectul Uniunii Europene ,,Primarii pentru Creșterea Economicăˮ, în care Primăria municipiului Bălți are misiunea să elaboreze și să implementeze Planul Economic de Dezvoltare Locală pentru anii 2020-2022, în conformitate cu principiile și conceptul proiectului.

Planul de Dezvoltare Economică Locală respectiv urmărește realizarea unei analize ample a situației economice în municipiul Bălți și punerea unui nou model de dezvoltare economică, orientat spre creșterea calității vieții cetățenilor municipiului.

Ca rezultat al studiilor efectuate, s-a elaborat un program complex de acţiuni şi s-a conturat o viziune clară asupra necesităţilor economice ale municipiului pentru anii 2020-2022 pentru a-l transforma într-un adevărat centru de dezvoltare.

Întru sporirea transparenței și implicării mai active a cetățenilor în procesul decizional primăria Bălți propune spre consultare cu publicul Planul de Dezvoltare Economică Locală al municipiului Bălţi pentru anii 2020-2022, pe care îl găsiți aici.

Propunerile și recomandările se transmit până la 31.08.2020 la adresa electronică: [email protected].

Propunerile recepționate vor fi analizate și discutate în cadrul grupului de lucru și consultărilor publice, cu ulterioara actualizare a proiectului Planului de Dezvoltare Economică Locală al municipiului Bălţi pentru anii 2020-2022.

 

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0620-74-709.

Last updated: august 26, 2020 at 17:47 pm

Lasă un Răspuns