08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Instituție publică – Centrul Social „Viaţa cu speranţă”

//
Comentariu0

Director: Russu Ecaterina

Adresa: MD-3100, str.Victoriei 7A, mun.Balti, Republica Moldova

Tel./Fax:  +373 231 3- 69-20 (recepția);

e-mail: [email protected]

Acte normative: 
Decizia CMB nr. 3/10 din 30.03.2017 „Cu privire la aprobarea modificărilor și complectărilor în decizia CMB nr. 1/18 din 01.02.2017 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului social regional „Viaţa cu speranţă”, a structurii, statelor de personal în redacție nouă și a standartelor minime de calitate” (pdf)

Baza constituirii: decizia Consiliului Municipal Bălți nr. 5/77 din 24.06.2010 „Cu privire la crearea Centrului comunitar social pentru persoane infectate și afectate de HIV/SIDA”, cu susţinerea financiară a Fondului Global de combatere a HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei Runda a 8-a în programul „Reducerea impactului infecţiei HIV în Republica Moldova”.

 1. Regimul de activitate: serviciile sunt oferite în regim de zi, 5 zile în săptămînă de la 09:00 pînă la 17:00 pentru 30 de beneficiari; sîmbăta și duminica – zile libere;
 1. Scopul Centrului este de a oferi servicii integrate specializate şi suport social persoanelor infectate HIV/SIDA şi membrilor familiei acestora în situaţii dificile în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii acestora, reabilitării sociale şi (re)integrării lor în societate, referirii la alte servicii conform necesităţilor pentru deservirea persoanelor infectate HIV/SIDA și familiile acestora din următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Briceni, Ocniţa, Soroca, Donduşeni, Edineţ, Drochia, Rîşcani, Glodeni, Făleşti, Sîngerei, Floreşti şi mun. Bălț
 1. Grupul țintă: persoană infectată HIV/SIDA, copiii acesteia şi membrii familiei extinse a acesteia care sînt referiţi şi asistaţi în cadrul Centrului, cetăţeni ai Republicii Moldova, precum şi cetăţeni ai altor state/străini în conformitate cu prevederile Legii nr.274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova;
 1. Servicii oferite:

Tipurile de servicii prestate gratuit, în regim de zi, în cadrul Centrului sînt următoarele:

 • de informare;
 • de consiliere psihologică;
 • de consiliere juridică;
 • de asistenţă medicală;
 • de recuperare fizică;
 • de (re)integrare în familie şi/sau în comunitate;
 • de agrement pentru copii.
 1. Centrul organizează prestarea serviciilor prin:
  • programe ocupaţionale;
  • asistenţă beneficiarilor pentru (re)integrarea în familia biologică, extinsă şi în comunitate;
  • consiliere membrilor familiei persoanelor infectate HIV/SIDA;
  • informare şi referire către programele de (re)orientare profesională şi sprijinul la angajarea în cîmpul muncii;
  • monitorizare  şi evaluare a situaţiei postintegratoare pentru o perioadă de pînă la un an (reieşind din abordarea individuală acest termen poate fi prelungit);
  • referire către servicii specializate din sistemul de asistenţă socială şi cele de sănătate;
  • facilitare în accesarea serviciilor educaţionale din comunitate: şcoală, grădiniţă, centre de zi. 

Servicii de informare – se oferă prin punerea la dispoziția publicului larg, materiale informaționale actualizate la zi despre specificul funcționării instituției publice, activitatea desfășurată, cazurile  de asistență reușită depersonalizată, subiecte ce vizează ridicarea nivelului de toleranță a populației și reducerea stigmei și discriminării persoanelor infectate HIV,  realizarea acţiunilor  la zile comemorabile, organizarea seminarelor pentru elevii instituţiilor gimnaziale/liceale la solicitare cu tematica: prevenirea răspîndirii viciilor sociale, inclusiv HIV/SIDA; organizarea modului sănătos de viaţă, etc; servicii de informare să oferă de către toți specialiștii Centrului pentru beneficiarii și membrii familiilor acestora cu scopul îmbunătățirii calității vieții acestora.

Servicii de consiliere psihologică – se oferă sub forma sesiunilor individuale sau de grup, în funcție de nevoi și de natura problemelor beneficiarilor și membrelor familiilor acestora, sunt prestate de psiholog prin metode și tehnici de lucru adaptate particularităților acestora în vederea atingerii sau menținerii echilibrului psihoafectiv în depășirea unor situații de criză și în identificarea unor soluții optime pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă;

servicii de consultanţă juridică – se oferă beneficiarilor pentru a răspunde necesității de educație juridică a acestora, este o discuţie confidenţială şi de încredere dintre juristconsul şi bineficiari, cu scopul de informare despre drepturile și obligațiunile persoanei, despre prevederile legislației într-un anumit domeniu sau despre posibilitățile existente de a obține asistență juridică garantată de stat;

Servicii de asistenţă medicală – se oferă asistența medicală de tip profilactic, primul ajutor în situații de urgență, educație prin sănătate, consilierea medicală, inclusiv referirea la servicii de asistență medicală primară șe specializată,   oferirea consilierii privind profilaxia şi controlul  infecţiei HIV/SIDA, consolidarea sănătăţii şi altor măsuri de profilaxie, referire, activităţi de îngrijire a sănătăţii, informarea cu privire la importanța asigurării complianței la tratamentul antiretroviral, etc.;

Servicii de recuperare fizică – se oferă servicii de reabilitare fizică (gimnastică curativă, activități sportive) de către personalul medical specializat în sala de sport cu scopul menținerii sănătății și calității vieții beneficiarilor Centrului, îmbunătățirea indicatorilor de sănătate, prevenirii și reducerii nivelului incapacității temporare.

Servicii de reintegrare în familie și/sau în comunitate – se oferă asistența de reintegrare în familie și/sau în comunitate a benericiarilor de către specialiștii din cadrul Centrului (asistent social, psiholog) conlucrînd cu familia beneficiarului pentru a crea un mediu favorabil și de siguranță cu privire la incluziunea socială a acestuia.

Servicii de agrement pentru copii – se oferă de către personalul pedagogic în camera destinată copiilor prin programe de activități recreative și de socializare, ținînd cont de particularitățile fiecărui copil, pe perioada aflării în Centru, pentru a asigura părinților săi posibilitatea de a primi consilierile necesare. În cazul copiilor de vîrstă școlară pedagogul urmărește pregătirea temelor școlare și, la solicitarea copilului, asigură sprijin pentru realizarea acestei activități.

Servicii de reabilitare psihosocială – oferirea asistenţei şi încurajarea beneficiarului privind  soluţionarea comună a problemei apărute, stimularea comunicării reciproce;  consilierea,  organizarea activităţi de suport în grup (grupuri de ajutor reciproc – pentru persoane care trăiesc cu HIV, pentru rudele acestora, pentru părechile discordante), organizarea Clubului de cunoştinţă, Clubului pentru femei, acces la internet, vizionarea TV, audiţii muzicale;

Servici de consiliere pe principiul de la egal la egal – este o discuţie la care participă persoane cu statut egal,  HIV-pozitiv (consultant/bineficiar), cu scopul de informare şi susţinere a bineficiarului, oferirea pachetului de servicii minimale: informarea despre serviciile şi consultaţiile/anchetarea primară şi coordonarea managmentului de caz, referirea la  Centru sau la specialişti, formarea aderenţei la tratamentul ARV, etc;

Servicii casnice de prima necesitate – Centrul despune de cameră de baie și mașină de spălat și beneficiarii după necesitate pot beneficia de duș și spălarea rufelor.

 Mecanismul de prestare a serviciilor: colaborare strînsă cu ONG-ile din domeniu care suplinesc Centru cu servicii şi fac parte integrantă din IPCS ”Viața cu Speranță”:

 1. Serviciile acordate în Centru sunt prestate în parteneriat cu Asociația Obștească ”Respirația a doua” în mun. Bălți și Nordul Moldovei: Briceni, Donduşeni, Drochia, Edineţ, Glodeni, Făleşti, Ocniţa, Sîngerei. Acordul de colaborare încheiat cu Asociaţia Obşteacă ”Respirația a doua” aprobat de către Consiliul Municipal Bălți prin decizia nr. 3/9 din 29.03.2012. Numărul total de lucrători 23 persoane;
 2. Acord de colaborare este încheiat cu Asociaţia Obşteacă „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă” aprobat de către Consiliul Municipal Bălți prin decizia nr. 2/30 din 28.03.2013
 3. Servicii de îngrijire paliativa la domiciliu sunt prestate de Asociația Obștească Fundația Filantropică  Medico-Socială  ”Angelus Moldova”. Acord de parteneriat nr. 1 din 02.01.2014. Numărul total de lucrători 3 persoane;
 4. ONG ”Credința Nord” prestează servicii la Nordul Moldovei: Floreşti, Rîşcani. Numărul total de lucrători 3 persoane;
 5. AO ”Viața Nouă” prestează servicii în Soroca. Numărul total de lucrători 1 persoană.
Last updated: aprilie 20, 2017 at 12:09 pm

Lasă un Răspuns