08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Instituţie Publică Centrul de Criză Familială „SOTIS”

//
Comentarii2

Denumirea prescurtată:
IP CCF”SOTIS”

Adresa juridică:

Mun. Bălţi, str. Şevcenco 23

Telefon de contact:                 

Tel: (+373 231) 92541,  Fax: (+373 231) 33475

E-mail:                         

ccf.sotis@gmail.com

Administrator:    Oxana Ilco

Centrul de Criză Familială „SOTIS” reprezintă o instituţie publică specializată de profil social care prestează servicii de asistenţă la (re)integrarea victimelor  violenţei în familie în comunitate şi în familie.

Scopul Centrului este oferirea protecţiei şi plasamentului temporar victimelor  violenţei în familie, socializarea şi (re)integrarea acestora în familie şi în comunitate.

Obiectivele Centrului sînt:

 • asigurarea unor condiţii de trai temporare, de protecţie, asistenţă şi servicii oferite acestora în conformitate cu standardele minime de calitate.;
 • asigurarea procesului de protecţie a victimelor ai violenţei în familie prin asistenţă şi servicii calitative oferite acestora în conformitate cu planurile individuale şi cu standardele de calitate;
 • facilitarea procesului de socializare şi (re)integrare a victimelor în familie şi în comunitate;
 • monitorizarea situaţiei postintegratoare a victimelor în familie şi în comunitate.

sotis
Misiune:

Ghidarea comunităţii la schimbările sociale necesare pentru a preveni violenţa în familie şi traficul de fiinţe umane, prin furnizarea de servicii specializate: de plasament temporar în regim de urgenţă şi

educaţie psiho-socială. Aceste eforturi sunt realizate nu numai pentru a rupe ciclul de Violenţă şi trafic, în toate manifestările sale, dar, pentru a contribui la pacea în familie.

Serviciile Centrului

Servicii  rezidenţiale:

 • Asistenţă socială
 • Asistenţă psihologică
 • Asistenţă  juridică
 • Asistenţă medicală

Servicii nerezidenţiale:

 • Consiliere psihologică
 • Evaluări psihologice/ psihodiagnostic
 • Consiliere juridică
 • Servicii de consultare telefonică ( linia telefonică consultativă în domeniul violenţei în familie tel. 231 92541)

 

Centrul are ca obiect de activitate acordarea, în mod gratuit de servicii sociale specializate, în conformitate cu standardele minime de calitate şi răspunde nevoilor specifice şi reale ale fiecărei persoane asistate:

1) asigură primirea, protecţia şi plasamentul temporar a beneficiarilor;

2) asigură servicii de igienă personală;

3) oferă asistenţă juridică, socială, psihologică şi medicală de urgenţă;

4) acordă suport informaţional pentru găsirea unei locuinţe, a unei instituţii preşcolare sau preuniversitare;

5) acordă educaţie nonformală în vederea asimilării cunoştinţelor şi deprinderilor necesare integrării sociale;

6) promovează socializarea şi dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea şi/sau familia;

7) facilitează accesul şi informează beneficiarul despre sistemul de protecţie socială;

8) elaborarează, în comun cu beneficiarul, planul individual de protecţie împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz şi exploatare;

9) sprijină cuplul părinte-copil/copii în vederea dezvoltării autonomiei care ar favoriza reintegrarea acestuia în familie şi/sau comunitate;

10) monitorizează situaţia postintegratoare a beneficiarilor în familie şi în comunitate;

11) asigură procesul de protecţie a beneficiarilor prin asistenţă şi servicii calitative oferite acestora în conformitate cu planurile individuale şi cu standardele de calitate;

12) facilitează procesul de socializare şi (re)integrare a beneficiarilor în familie şi în comunitate;

13) organizează şi desfăşoară cursuri de formare în scopul dezvoltării profesionale a persoanelor, care se implică în sprijinirea şi promovarea egalităţii de şanse şi de gen.

Centrul asigură servicii de reintegrare a victimei în familie şi/sau comunitate prin:

1) lucrul cu familia beneficiarului;

2) referirea la servicii de orientare profesională;

3) facilitarea angajării în cîmpul muncii;

4) monitorizarea şi evaluarea situaţiei pentru o perioadă de un an din momentul reintegrării în familie şi/sau comunitate;

5) asigurarea accesului copiilor la serviciile educaţionale comunitare (şcoală, grădiniţă etc.).

6) oferă, în limitele competenţei sale şi în funcţie de necesităţile beneficiarilor, asistenţă medicală.

Grupul ţintă de beneficiari:

Beneficiari ai Centrului sunt:

 • femei, mame cu copii în situaţii de risc social, supuşi violenţei în familie (fizice, sexuale, emoţionale, psihologice şi economice) şi victime ale traficul de fiinţe umane şi potenţialele victime;
 • fraţii/surorile copii, victime, alte rude şi persoane apropiate beneficiarilor;
 • specialiştii care activează în domeniul protecţiei sociale şi a protecţiei drepturilor omului.
Last updated: aprilie 3, 2019 at 7:33 am

2 Responses

  1. Margarita Pryakina

   D-na Aliona, întrebarera dată puteți adresa șefului Direcției Asistență Socială și protecția Familiei, anticamera tel. 0231-2-33-33 sau directorului centrului Sotis Tel: (+373 231) 92541, Fax: (+373 231) 33475 sau E-mail: Ccf.sotis@gmail.com

Lasă un Răspuns