08:00 - 17:00
(0 231) 2-23-48
piața Independenței, 1

Informația privind loturile vîndute la licitația „cu strigare” de vînzare a dreptului de încheiere a contractului de locațiune a încăperilor din 02.10.2019

//
Comentariu0
Nr. d/o Nr. lotului Amplasarea

 încăperii

Destinaţia utilizării încăperii Suprafaţa, m2 Termenul de locaţiune Preţul iniţial, lei Preţul de vînzare, lei Nr. și data DCM/Nr.

procesului-verbal

1 L19/14 Încăperea nr. 3 (sala 202) în incinta liceului teoretic „M. Eminescu” din str. Pușkin, 26 Pentru desfășurarea orelor de instruire-educare cu plată, în afara orelor de studiu, cîte 2 ore, 5 zile în săptămînă, cu condiția aplicării coeficientului de piață (К4) – 0,5 33,9 1 an (pe parcursul anului de învățămînt) 800 880 Nr. 4/32 din 25.07.2019.

Proces-verbal nr. 1

2 L19/15 Încăperea nr. 23 (sala 203) în incinta liceului teoretic „M. Eminescu” din str. Pușkin, 26 Pentru desfășurarea orelor de instruire-educare cu plată, în afara orelor de studiu, cîte 2 ore, 5 zile în săptămînă, cu condiția aplicării coeficientului de piață (К4) – 0,5 48,5 1 an (pe parcursul anului de învățămînt) 1 000 1 100 Nr. 4/32 din 25.07.2019.

Proces-verbal nr. 2

3 L19/16 Încăperea nr. 21 (sala 204) în incinta liceului teoretic „M. Eminescu” din str. Pușkin, 26 Pentru desfășurarea orelor de instruire-educare cu plată, în afara orelor de studiu, cîte 2 ore, 5 zile în săptămînă, cu condiția aplicării coeficientului de piață (К4) – 0,5 30,8 1 an (pe parcursul anului de învățămînt) 800 880 Nr. 4/32 din 25.07.2019.

Proces-verbal nr. 3

4 L19/17 Încăperea nr. 51 (sala 301) în incinta liceului teoretic „M. Eminescu” din str. Pușkin, 26 Pentru desfășurarea orelor de instruire-educare cu plată, în afara orelor de studiu, cîte 2 ore, 5 zile în săptămînă, cu condiția aplicării coeficientului de piață (К4) – 0,5 50,0 1 an (pe parcursul anului de învățămînt) 1 050 1 155 Nr. 4/32 din 25.07.2019.

Proces-verbal nr. 4

5 L19/18 Încăperea nr. 59 (sala 402) în incinta liceului teoretic „M. Eminescu” din str. Pușkin, 26 Pentru desfășurarea orelor de instruire-educare cu plată, în afara orelor de studiu, cîte 2 ore, 5 zile în săptămînă, cu condiția aplicării coeficientului de piață (К4) – 0,5 46,5 1 an (pe parcursul anului de învățămînt) 1 000 1 100 Nr. 4/32 din 25.07.2019.

Proces-verbal nr. 5

6 L19/19 Încăperea nr. 24 (sala 604) în incinta liceului teoretic „M. Eminescu” din str. Pușkin, 26 Pentru desfășurarea orelor de instruire-educare cu plată, în afara orelor de studiu, cîte 2 ore, 5 zile în săptămînă, cu condiția aplicării coeficientului de piață (К4) – 0,5 49,3 1 an (pe parcursul anului de învățămînt) 1 050 1 155 Nr. 4/32 din 25.07.2019.

Proces-verbal nr. 6

În total:     259,0   5 700 6 270  
Last updated: octombrie 18, 2019 at 17:53 pm

Lasă un Răspuns