08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

În mun. Bălți este instituit „cod portocaliu” de alertă privind infecția cu COVID-19. În satul Elizaveta și în satul Sadovoe – „cod galben”

//
Comentariu0

Decizia respectivă a fost adoptată de Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălți în data de 18 ianuarie 2022, în baza actualizării datelor despre situația epidemiologică privind infecția cu COVID-19, audiate în ședință.

În rezultat s-a adoptat hotărârea nr.53 din 18.01.2022, care prevede următoarele:

 1. Conform raportului nr. 03/8-88 din 17.01.2022, prezentat de Centrul de Sănătate Publică Bălţi, se ia act de stabilire a codurilor de alertă pe teritoriul municipiului Bălţi în perioada 18.01.2022 – 31.01.2022, inclusiv, după cum urmează:

Bălţi – cod portocaliu; Elizaveta – cod galben; Sadovoe – cod galben.

 1. Se stabilesc măsurile de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii şi control al infecţiei COVID-19 valabile în perioada 18.01.2022 – 31.01.2022 inclusiv.
 2. Toate instituţiile publice şi private de pe teritoriul mun. Bălţi vor continua acţiunile, în limitele competenţei, pentru creşterea numărului de persoane vaccinate, consolidarea răspunsului şi rezilienţei sistemului de sănătate la pandemia COVID-19 şi asigurarea imunităţii colective, conform recomandărilor internaţionale, de minim 70% pentru întreruperea lanţului de transmitere a infecţiei COVID-19.
 3. Se reiterează necesitatea de vaccinare împotriva COVID-19, cu orice vaccin disponibil şi aprobat pentru utilizare în Republica Moldova, ca unica măsură esenţială de prevenire COVID-19: vaccinarea împotriva noului coronavirus salvează vieţi, protejează de forme critice şi de decese, este un act de responsabilitate civică pentru combaterea pandemiei şi revenirea la normalitate. Vaccinarea este gratuită şi disponibilă pentru toată populaţia în toate instituţiile medicale de asistenţă medicală primară şi punctele de vaccinare din mun. Bălţi în conformitate cu normele sanitare în vigoare.
 4. În scopul sporirii ratei cetăţenilor imunizaţi pe teritoriul municipiului Bălţi şi promovării procesului de vaccinare, directorii instituţiilor medico-sanitare municipale, cu suportul Secţiei sănătate a Primăriei mun. Bălţi şi Centrului de Sănătate Publică Bălţi, vor asigura capacităţi şi spaţii suplimentare de imunizare (centre de vaccinare) cu asigurarea infrastructurii medicale şi personalului medical necesar.
 5. Se recomandă atingerea nivelului de vaccinare de 95% pentru următoarele categorii de angajaţi din prima linie, de pe teritoriul mun. Bălţi, a căror interacţiune cu cetăţenii prezintă un grad înalt de risc de infectare:

– angajaţii Primăriei mun. Bălţi şi subdiviziunilor din subordine, precum şi toţi cei care, prin natura activităţii, interacţionează nemijlocit cu cetăţenii;

– personalul instituţiilor medico-sanitare publice şi private, al instituţiilor socio-medicale şi al instituţiilor de reabilitare/ recuperare/ balneo-sanatoriale;

– personalul centrelor de plasament pentru copii;

– personalul centrelor de plasament pentru vârstnici;

– personalul din unităţile poştale care interacţionează nemijlocit cu clienţii;

– personalul din unităţile bancare care interacţionează nemijlocit cu clienţii;

– şoferii şi taxatorii din transportul public de pasageri;

– angajaţii din domeniul HoReCa.

 1. Se menţin, cu titlu obligatoriu, măsurile de sănătate publică pe teritoriul mun. Bălţi pentru prevenirea şi controlul infecţiei cu noul coronavirus conform anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 62 din 22.09.2021 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, inclusiv:

7.1. portul obligatoriu al măştilor de protecţie în toate spaţiile publice închise, în orice tip de transport public, în staţiile de aşteptare, în cadrul tuturor evenimentelor publice cu aglomeraţii umane din spaţii deschise, la întrunirile cu caracter unic, adunările în masă cu respectarea distanţei fizice de minim un metru. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul;

7.2. dezinfecţia şi igienizarea mâinilor, cu asigurarea produselor şi preparatelor biocide în toate întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile de drept public şi privat, inclusiv în centre comerciale, magazine, instituţii HoReCa, alte structuri care prestează servicii publice;

7.3. evitarea evenimentelor, care implică prezenţa aglomeraţiilor umane.

 1. Se stabilesc următoarele măsuri suplimentare de sănătate publică în magazine și centre comerciale:

8.1. Termometria obligatorie a vizitatorilor/cumpărătorilor în magazinele cu o suprafaţă de peste 150 m2, centrele şi pieţele comerciale şi a vizitatorilor/ clienţilor în unităţile prestatoare de servicii.

8.2. Se stabileşte numărul maxim de vizitatori/ cumpărători care pot să se afle simultan la obiectele comerciale în funcţie de suprafaţa acestora după cum urmează: 2 până la 25 m2 , 4 de la 25 m2 până la 50 m2, 8 de la 50 m2 până la 100 m2, 20 de la 100 m2 până la 300 m2, 35 de la 300 m2 până la 600 m2, 50 de la 600 m2 până la 1000 m2, 75 de la 1000 m2 până la 2000 m2, 100 de la 2000 m2 până la 3000 m2, 200 de la 3000 m2 până la 4000 m2, 225 peste 4000 m2.

8.3. Asigurarea funcţionării tuturor caselor în magazine şi centre comerciale.

 1. Se continuă activitatea zilnică a grupurilor mobile din angajaţi ai Inspectoratului de Poliţie Bălţi, Direcţiei Teritoriale ANSA din municipiul Bălţi, Centrului de Sănătate Publică Bălţi şi Primăriei municipiului Bălţi pentru efectuarea controlului executării hotărârilor Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi în acord cu prevederile art. 104 din Codul muncii nr. 154-XV din 28.03.2003.
 2. Se împuterniceşte Preşedintele Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi să numească persoana responsabilă de organizarea şi monitorizarea activităţii grupurilor mobile şi să stabilească zilnic componenţa grupurilor mobile.
 3. Inspectoratul de Poliţie Bălţi, Direcţia Teritorială ANSA din municipiul Bălţi, Centrul de Sănătate Publică Bălţi şi Primăria municipiului Bălţi vor delega zilnic reprezentanţi în grupurile mobile în funcţie de numărul şi componenţa acestora şi vor asigura grupurile mobile cu mijloace de transport auto.
 4. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi drept temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor fizice şi juridice.
 5. Se solicită suportul autorităţilor din domeniul ordinii publice şi organelor cu funcţii de control (Inspectoratul de Poliţie Bălţi, Direcţia Regională Nord a Inspectoratului General de Carabinieri, Centrul de Sănătate Publică Bălţi, Direcţia Teritorială ANSA din municipiul Bălţi, alte instituţii abilitate) în monitorizarea respectării de către persoanele fizice şi juridice a prevederilor Hotărârilor CNESP şi CMESP Bălţi pentru prevenirea şi controlul infecţiei COVID-19 pe teritoriul municipiului Bălţi, inclusiv în pieţe şi centre comerciale, staţii de aşteptare şi în transportul public.
 6. Se solicită reprezentanţilor mass-media să informeze publicul despre prevederile prezentei hotărâri şi necesitatea vaccinării şi respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.
 7. Se abrogă Hotărârea Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi nr. 52 din 04.01.2022.
Last updated: ianuarie 19, 2022 at 17:33 pm

Lasă un Răspuns