08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

În data de 14.07.2017 a avut loc a 3-a ședința de lucru al Comitetului de bazin Răut.

//
Comentariu0

La aceasta ședință au fost abordate mai multe probleme importante legate de managementul integrat al resurselor de apă și s-a prezentat un raport despre situația socio-ecologică în bazinul hidrografic rîului Răut, s-au abordat și alte probleme stringente și actuale, inclusiv s-au realizat dezbateri pe marginea planificării activităților pentru an.2017-2018.

Totodată, menționam că în cadrul ședinței de lucru s-au votat și s-au ales noi reprezentanți ai conducerii Comitetului de bazin Răut. Primarul interimar al mun. Bălți, dl Igor Șeremet, a fost ales în funcția de Președinte a Comitetului de bazinul hidrografic rîului Răut. Tot aici s-au ales și vicepreședinții comitetului.

S-au dezbatut problemele despre calitatea apei potabile, posibilitatea de implimentare a unui sistem de management de aprovizionare cu apă potabilă din rîul Răut, efectuarea expertizelor a stațiilor de epurare existente, pentru deservirea consumului în creștere de apă în localitățile riverane, identificarea noilor surse de finanțare.

S-a stabilit, că următoarea ședință de lucru va avea loc toamna anului curent,  în Primaria or. Orhei, reprezentantul căreia a devenit vicepreședintele Comitetului.

Se vor discuta proiectele și studiile menite să reducă riscul inundărilor teritoriilor locuite pe cursul rîului. Se vor prezenta soluții concrete.

Last updated: iulie 31, 2017 at 7:43 am

Lasă un Răspuns