08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

În data de 10 februarie 2021 vor avea loc consultările publice asupra proiectului deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General” (reînnoit)

//
Comentariu0

În data de 10 februarie 2021, ora 13:00, în sala mare a Palatului municipal de cultură (str. Dostoievski, 24) se vor desfășura consultări publice cu societatea civilă în procesul decizional asupra proiectului Consiliului municipal Bălți Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic General

Metoda de desfășurare a consultării publice: solicitarea opiniei experților și dezbateri publice. Mai jos puteți face cunoștință cu proiectul deciziei propus aici:

Anunț privind organizarea consultării publice:

Anunţ privind organizarea (reînnoit) – (pdf)
Anunţ privind organizarea – 
(pdf)
Volumul I. Memoriu de sinteză mun.Bălți – 
(pdf)
Volumul II. Memoriu general mun.Bălți – 
(pdf)
Volumul III. Regulament local de urbanism mun.Bălți – 
(pdf)
Volumul IV. Protectia mediului mun.Bălți – 
(pdf)
1. Încadrarea în teritoriu. Plan de situații – 
(jpg)
2. Zonificarea funcțională. Situația existentă – 
(jpg)
3. Situație hidrogeotehnică – 
(jpg)
4. Protecția mediului. Restricții sanitare și ecologice. Situație existentă – 
(jpg)
5. Protecția civilă. Situație existentă – 
(jpg)
6. Disfuncționalități și priorități. Situație existentă – 
(jpg)
7. Ocrotirea monumentelor. Situație existentă – 
(jpg)
8. Zone industriale. Situație existentă – 
(jpg)
9. Zonificare funcțională. Reglementări – 
(jpg)
10. Cartograma intensității circulației de transport – 
(jpg)
11. Rețeaua de străzi și drumuri. Reglementări – 
(jpg)
12. Schema de circulațiе a transportului public. Reglementări – 
(jpg)
13. Canalizare pluvială. Reglementări – 
(jpg)
14. Alimentarea cu apă potabilă. Reglementări – 
(jpg)
15. Canalizarea menageră. Reglementări – 
(jpg)
16. Alimentarea cu gaze naturale. Reglementări – 
(jpg)
17. Alimentarea cu energie termică. Reglementări – 
(jpg)
18. Alimentarea cu energie electrică. Reglementări – 
(jpg)
19. Unități teritoriale de referință – 
(jpg)
20. Obiecte de utilitate publică. Reglementări – 
(jpg)
21. Circulația terenurilor. Reglementări – 
(jpg)

 

Telefonul de contact al persoanei responsabile: (0231)54-612.

Last updated: februarie 5, 2021 at 15:21 pm

Lasă un Răspuns