08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

În data de 04 iunie 2021 se convoacă ședința a VII-a extraordinară a Consiliului municipal Bălți

//
Comentariu0

În atenția consilierilor municipali și ai locuitorilor municipiului Bălți!

Conform dispoziției primarului municipiului Bălți nr. 97 din 27.05.2021 ședința a VII-a extraordinară a Consiliului municipal Bălți, se convoacă în data de 04 iunie 2021, ora 10:00.

Ședința CMB va avea loc în sala festivă a Palatului municipal de cultură (str F. Dostoievski, 24).

Pe ordinea de zi sunt incluse 25 chestiuni, inclusiv întrebări și interpelări ale consilierilor. Consilierii vor examina următoarele chestiuni: modificarea și  completarea  deciziei  CMB  nr.  15/1  din 10.12.2020  ,,Сu privire  la  арrоbаrеа bugetului  muniсiраl  Bălți ре anul 2021″;  distribuirea mijloacelor finаnсiаrе din  fondul  de rеzеrvă  арrоbat  in bugetul  municipal  реntru  аnul  2021; dеsеmnаrеа candidaturilor membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare; арrоbаrеа  listelor  de  tаrifarе  al  IMSP  „Сеntrul  Stomatologic  Municipal  Вălți”  pentru  апul 2021, business – planul реntru anul 2021; арrоbаrеа tranzacției de îmрăсаrе; cоnfirmаrеа entității de audit реntru  efectuarea  auditului  obligatoriu  al situațiilor  financiare  anuale  la  ÎM „DRCD Bălți” și alte chestiuni.

Ședința Consiliului municipal Bălți este publică, însă în legătură cu COVID-19, intrarea este limitată.

Last updated: mai 28, 2021 at 17:49 pm

Lasă un Răspuns