08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

În cadrul Primăriei municipiului Bălți a fost instituită a echipa de coordonatori responsabili pentru gestionarea și desfășurarea procesului de imunizare în municipiul Bălți, inclusiv vaccinarea anti-COVID-19

//
Comentariu0

Prin dispoziția primarului nr. 269 din 12.09.2022 a fost aprobată componența echipei de coordonatori responsabili pentru gestionarea și desfășurarea procesului de vaccinare, inclusiv imunizarea anti-COVID-19, după cum urmează:

  • Serdiuc Irina – secretarul Consiliului mun. Bălți, președintele echipei;
  • Munteanu Veronica – șef al Direcției generale asistență socială, sănătate și protecția familiei, vicepreședintele echipei;
  • Leanco Viorica – specialist principal al Secției sănătate în cadrul Direcției generale asistență socială, sănătate și protecția familiei, secretarul echipei;
  • Levcenco Marina – președintele Comisiei consultative de specialitate pentru educație, protecție socială și sănătate publică, membrul echipei;
  • Chișlari Veaceslav – șef Centrul de Sănătate Publică Bălți, membrul echipei;
  • Dascăl Valeria – medic imunolog IMSP,,Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți”, membul echipei, coordonator responsabil de proccesul de vaccinare la nivel local;
  • Iurcenco Olga – șef adjunct al Direcției învățământ, tineret și sport, membul echipei.

Se stabilește că, în cazul eliberării din funcții a persoanelor care fac parte din componența comisiei, atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele noudesemnate în posturile respective, fără emiterea altei dispoziții.

Coordonarea și monitorizarea executării Planului local de imunizare anti-COVID-19, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 12/32 din 29.07.2022 ,,Cu privire la aprobarea Planului local de imunizare anti-Covid-19”, se pune în sarcina echipei de coordonatori responsabili pentru gestionarea și desfășurarea procesului de vaccinare în municipiul Bălți.

Last updated: septembrie 21, 2022 at 12:28 pm

Lasă un Răspuns