08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

În atenția persoanelor vîrstnici de 60 de ani și peste din municipiu Bălți. Programul de granturi mici

//
Comentariu0

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale lansează Programul de granturi mici, care este dedicat susţinerii şi promovării îmbătrânirii active în Republica Moldova, prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic şi financiar. La concurs pot participa organizaţiile nonguvernamentale din Republica Moldova care implementează proiecte şi iniţiative cu impact asupra promovării politicii din domeniul îmbătrânirii active la nivel naţional, cât şi regional.

Programul de granturi mici se acordă pentru diverse proiecte, cu scopul promovării participării vîrstnicilor şi a îmbătrânirii active, în conformitate cu obiectivele Planului de acţiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2018-2021), aprobat prin Hotârîrea Guvernului nr. 1147 din 20.12.2017.

La concurs sunt încurajate să depună proiecte organizaţiile care dispun de cofinanţare, acorduri de parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori locali şi internaţionali şi pot justifica o contribuţie proprie de cel puţin 20% din valoarea totală a proiectului.

În cadrul Programului Granturi mici pentru anul 2021 vor fi susţinute proiectele care vor contribui la promovarea îmbătrânirii active în baza priorităţilor:

 • Elaborarea şi aprobarea, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, a strategiilor de integrare a perspectivei îmbătrânirii;
 • Oferirea de suport metodologic autorităților administrației publice locale și grupelor de inițiativă a vârstnicilor pentru acordarea susținerii persoanelor în etate în situații excepționale, inclusiv în contextul pandemiei de COVID – 19;
 • Crearea și extinderea organizațiilor de suport reciproc al vârstnicilor la nivel local, cu respectarea prevederilor și măsurilor stabilite de Comisia Națională extraordinară de sănătate publică, precum și recomandările Organizației Mondiale a sănătății;
 • Implicarea vîrstnicilor în activităţi de voluntariat şi dialog intergeneraţional cu respectarea prevederilor și măsurilor stabilite de Comisia Națională extraordinară de sănătate publică, precum și recomandările Organizației Mondiale a sănătății;
 • Crearea serviciilor pentru îmbătrânire activă și sănătoasă.

 

Dosarul care urmează a fi depus trebuie să includă:

 1. a) Formularul de solicitare a finanţării conform anexei nr.1;
 2. b) Bugetul detaliat al programului/proiectului;
 3. c) CV-ul organizației;
 4. d) CV-ul coordonatorului de proiect;
 5. e) Declaraţia de imparţialitate, conform anexei nr.2;
 6. f) Dovada existenţei contribuţiei proprii din partea beneficiarului de cel puţin 20% din valoarea totală a proiectului;
 7. g) Statutul şi certificatul de înregistrare fiscală şi actele adiţionale după caz;
 8. i) Dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terţi, alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
 9. j) scrisori de intenție din partea terților;
 10. j) Alte documente considerate relevante.

Termenul limită de depunere a dosarelor este de 26.03.2021, ora 16.00.

Dosarele pot fi expediate la adresa: mun. Chişinău, str. V.Alecsandri 2, sediul Cancelaria Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Linkurile anunțurilor cu privire la lansarea Programului de Granturi mici le găsiți mai jos:

https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/ministerul-sanatatii-muncii-si-protectiei-sociale-a-dat-start-inscrierilor-pentru-programul-de-granturi-mici-in-domeniul-imbatranirii-active-editia-2021/

http://demografie.md/?pag=news&tip=anunt&opa=view&id=795&l=

Mai multe detalii pot fi solicitate la numărul de telefon: 022 26 88 57 sau la adresa de email: [email protected]

 

Regulamentul Programului național de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active

 

 Administrația DGASPF mun.Bălți

Last updated: februarie 18, 2021 at 17:39 pm

Lasă un Răspuns