08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

În atenția persoanelor vîrstnici de 60 de ani și peste din mun. Bălți

//
Comentariu0

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu prilejul Zilei internaționale a persoanelor vîrstnice lansează Concursul de acordare a premiului național pentru vîrstnici ”Pentru o viață activă la orice vîrstă”, dedicat susţinerii şi promovării îmbătrânirii active în Republica Moldova, prin care se v-a oferi, în bază de concurs, diplome de confirmare a titlului de Laureat al premiului pentru Vîrstnici și un premiu bănesc.

La concurs pot participa persoanele cu vîrsta de peste 60 de ani care au realizat performanțe deosebite în domeniul cultural-artistic, tehnico-științific, civic, medicină, antreprenoriat, agricultură, educație, sport, tehnologii informaționale, etc.

 

Dosarul care urmează a fi depus trebuie să includă:

Numele/prenumele candidatului/ei;

Denumirea completă a instituției/persoanei care înaintează dosarul la concurs confirmată prin semnătură (după caz ștampilă);

Materialele care demonstrează performanțele în domenile specificate;

Curriculum vitae;

Copia buletinului de identitate a participantului/ei;

Scrisoare de recomandare.

 

Termenul limită de depunere a dosarelor este de 06.09.2019. Comisia de examinare v-a analiza dosarele participanților la concurs și v-a nominaliza premianții pînă la data de 13 septembrie 2019.

Dosarele pot fi expediate la adresa: mun. Chişinău, str. V.Alecsandri 2, cu mențiunea Concursul de acordare a premiului național pentru vîrstnici ”Pentru o viață activă la orice vîrstă”.

Mai multe detalii pot fi solicitate la numerele de telefon:022 26 88 57, 022 26 88 75 sau poate fi accesat saitul: [email protected].

 

Administrația DASPF mun.Bălți

Last updated: august 21, 2019 at 16:40 pm

Lasă un Răspuns