08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

În atenția persoanelor fizice şi juridice, amplasate pe teritoriul mun. Bălți.

//
Comentariu0

Prin prezenta, Primăria mun. Bălți Vă aduce la cunoștință, că în scopul executării art.13, alin (5), lit. a), b) din Legea RM apiculturii nr. 70 din  30.03.2006, persoanele fizice şi juridice, care intenţionează să aplice mijloace chimice la tratarea terenurilor sînt obligate:

a) să prezinte din timp primăriei mun. Bălți, secretarului Consiliului municipal Bălți, biroul 329, graficul de tratare a terenurilor şi să înştiinţeze cu cel puţin 7 zile înainte de a începe tratarea, indicînd concret data şi ora începerii şi sfîrşitului, metoda tratării, denumirea preparatului şi concentraţia administrării acestuia, precum şi gradul lui de nocivitate;
b) să respecte întocmai data şi ora începerii şi sfîrşitului tratării, metodele de utilizare şi concentraţia preparatelor administrate.

Last updated: mai 7, 2019 at 14:35 pm

Lasă un Răspuns